Μία επιπλέον εγγύηση

Με βάση τη συμμόρφωση με τις οικολογικές παραμέτρους, τα προϊόντα διαφοροποιούνται και σημαίνονται με ένα σύμβολο συμμόρφωσης ECO, αναγραφόμενο σε κάθε συσκευασία και σε όλα τα τεχνικά έντυπα.

Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους μελετητές και στους χρήστες να ταξινομούν εύκολα τα προϊόντα όχι μόνο με βάση τον προορισμό χρήση τους αλλά και με βάση τα χαρακτηριστικά φιλικότητας τους προς το περιβάλλον.

Το GreenBuilding Rating είναι πραγματικά το μοναδικό πρότυπο που υπάρχει στην αγορά ικανό να μετράει με ακρίβεια τις οικολογικές επιδόσεις των δομικών υλικών, βάσει μιας κλίμακας από ECO ΜΗΔΕΝ (το προϊόν δε μπορεί να θεωρηθεί οικολογικά βιώσιμο) μέχρι ECO 5 (το προϊόν θεωρείται οικολογικό και με μικρή επίπτωση στο περιβάλλον).

Ο στόχος της Kerakoll, σύμφωνα ή προς συμπλήρωση της εξέλιξης του προτύπου, είναι διπλός: μείωση των παραμέτρων επίπτωσης στο περιβάλλον των μεμονωμένων κριτηρίων rating και προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των οικολογικών επιδόσεων του κάθε προϊόντος.

In business, success is not success until it's environmentally sustainable