GreenBuilding Rating

Beoordelingsmethode

Het innovatieve instrument om de milieuprestaties van bouwmaterialen te berekenen en bekend te maken

GreenBuilding Rating is een zekere en betrouwbare beoordelingsmethode waarmee het mogelijk is om de milieuduurzaamheid van de bouwmaterialen te meten en te verbeteren.

De GreenBuilding Rating beoordeelt het gedrag van de producten aan de hand van 11 indicatoren die objectief meetbaar zijn ten aanzien van de ecologische duurzaamheid, die bedacht zijn om een score te geven op basis waarvan de mate van milieubelasting van elk product vastgesteld wordt.

Dit levert zekere gegevens en een solide basis op voor een constructieve dialoog met de betrokkenen (planners, bouwers, toepassers en eindgebruikers).

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED