GreenBuilding Rating

ECO garanties

Een verantwoordelijke keuze voor milieuvriendelijk bouwen

Het feit dat de ECO-markering op de verpakking aangebracht is, is een garantie voor de toepasser dat de fabrikant aan de volgende bepalingen heeft voldaan:

  • Het product is in het bezit van de eco-vriendelijkheidseigenschappen die opgelegd zijn door het GreenBuilding Rating protocol.
  • De fabrikant heeft een ondertekende verklaring van overeenstemming afgegeven waarmee hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor datgene wat met de ECO-markering aangegeven wordt.

De fabrikant verplicht zich bovendien tot het volgende:

  • Een kwaliteitscontrole van de productie in de fabriek te verrichten met een aanmerkelijke vermindering van het waterverbruik, de vervuilende emissie in de atmosfeer van chemische processtoffen en afvalstoffen (broeikasgassen, oplosmiddelen enz.).
  • Bij elke nieuwe productie, verandering van grondstoffen en aanpassing van de productieprocessen zorgvuldige controles te verrichten.
  • Ervoor te zorgen dat de testapparatuur altijd efficiënt en doelmatig is. De resultaten van de kwaliteitscontroles te registreren, deze minimaal 10 jaar te bewaren en deze op verzoek te verstrekken.
  • De producten (grondstoffen of eindproducten) die niet conform blijken te zijn vast te stellen en te scheiden.
  • De verantwoordelijkheid voor de aangegeven eigenschappen van eco-vriendelijkheid op zich te nemen.

Kortom de ECO-markering vormt een garantie voor de planner, de toepasser en de eindgebruiker dat het gebruikte product in het bezit is van de eco-vriendelijkheidsvereisten en dat deze in feite voor alle productiepartijen onveranderd blijven.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED