GreenBuilding Rating

Ratingklassen

Één benadering: milieuduurzaamheid

De GreenBuilding Rating deelt de Kerakoll producten van de ECO lijn, op basis van de aard ervan en de verschillende productieprocessen, in 3 categorieën in. Deze categorieën zijn:

 1. Anorganisch mineraal
 2. Organisch mineraal
 3. Organisch vloeibaar

Aan elke categorie zijn 5 objectief meetbare milieuduurzaamheidsindicatoren gekoppeld.

Voor de categorie anorganisch mineraal zijn de 5 door de GreenBuilding Rating bepaalde criteria van eco-duurzaamheid als volgt:

 • gehalte aan natuurlijke mineralen hoger dan 60%
 • gehalte aan gerecyclede mineralen hoger dan 30%
 • CO2-emissie minder dan 250 g/kg
 • llage of zeer lage VOC-emissie
 • recyclebaarheid als inerte toeslagstof aan het einde van de levensduur

Voor de categorie organisch mineraal zijn de 5 door de GreenBuilding bepaalde criteria van eco-duurzaamheid als volgt:

 • gehalte aan natuurlijke mineralen gelijk aan 30%
 • lage of zeer lage VOC-emissie
 • oplosmiddelgehalte verlaagd tot minder dan 5 g/kg
 • lage ecologische impact
 • niet gevaarlijk voor de gezondheid


Voor de categorie organisch vloeibaar zijn de 5 door de GreenBuilding bepaalde criteria van eco-duurzaamheid als volgt:

 • lage of zeer lage VOC-emissie
 • op waterbasis
 • oplosmiddelgehalte verlaagd tot minder dan 80 g/kg
 • lage ecologische impact
 • niet gevaarlijk voor de gezondheid
 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED