Close

Vrijednosti

Kompanija vezana za prošlost, ali orijentirana ka budućnosti, sa istom posvećenošću kao i juče.

“Nema vrijednosti u industrijskom uspjehu
ako ne postoji posvećenost održivom razvoju.”

Romano Sghedoni, 1984

Vrijednosti

Kada poslovna kultura
ima vrijednost u vremenu

Cilj kompanije Kerakoll je zadovoljiti potrebe potrošača zahvaljujući rađanju novih ideja i stalnom slušanju svih saradnika. Ljudski faktor je ustvari osnovni element Kerakollove korporativne kulture. Zajedničko vjerovanje Grupe je da samo stvaranjem korporativne kulture možemo stvoriti vrednost u vremenu, nadoknađujući i poboljšavajući iskustvo iz prošlosti, te konstanto se preispitujući.

Koncepti istraživanja i inovacija na taj način stiču vrednost koegzistiranjem sa oporavkom, zaštitom i potpunim preuzimanjem baštine korporativne memorije.
Kerakollova preduzetnička filozofija se zasniva dakle na pet korporativnih vrednosti koje istovremeno predstavljaju način postojanja i rada.

Inovativni

Osobe u Kerakollu imaju ideje i duh inicijative i kreativne su, sposobne su da primjene inovacije i inventivnost u svemu što rade, podstaknute na promjene i željne da eksperimentiraju novo.
Jedinstvene i originalne inovacije nastale su iz ove proaktivne sposobnosti, kao osnovnih karakteristika Kerakolla.

Odgovorni

Naše osobe su pažljive, odgovorne i djeluju lojalno i korektno prema potrošačima, kolegama i stakeholder-ima, zainteresovanim stranama, promovirajući novi model razvoja, sposoban da slijedi ekonomski rast, blagostanje, kvalitet života i zaštitu životne okoline.

Dinamični

U Kerakollu smo puni entuzijazma, sa strašću za izvrsnošću i leadership-om. Dinamični smo i brzi u donošenju odluka, fleksibilni i sposobni da se prilagodimo promjenama.
Cilj je svakodnevno poboljšanje, konsolidacija odnosa sa kupcima i glavnim stakeholder-ima, zainteresiranim stranama.

Vjerodostojni

Osobe u Kerakollu imaju mlad i fleksibilan mentalitet; otvorene su, transparentne i autentične. Vole da rade na jednostavan način, sa poniznošću, animirane preduzetničkim duhom i sposobne da izmišljaju rešenja i slijede ih odlučno, uvijek u logici Tima.

U kontaktu

U Kerakollu smo tržišno orijentirani, uvjereni da najbolje ideje dolaze od stakeholder-a, zainteresiranih strana, sa kojima je presudno biti u stalnom kontaktu kako bi saslušali njihove potrebe i transformirali ih u odgovore i rješenja, sa ciljem postizanja najboljih rezultata.