Close

Kvalitetscertificering

For Kerakoll er kvalitet produkternes sikkerhed, bæredygtighed og performance.

Kvalitetscertificering

Kvalitet har altid været synonym med vores engagement.

Med en målsætning om, at opnå de højeste kvalitetsstandarder og overholdelse af de internationale standarder, udover omfattende investering i Forskning og Udvikling, som gør koncernen til en af branchens ledere på verdensplan, har vi implementeret et integreret ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i Italien og i verden. Dette system guider virksomheden i den konstante søgning efter stadig mere standardiserede processer og i forsøget på at skabe synergi med leverandørerne, orienteret i retning af bæredygtighed og en løbende forbedring af medarbejdernes kompetencer.

Kerakoll-systemet kombinerer “Total Quality Management” og “Life Cycle Thinking” tilgangen og bekræfter herved sit hensyn under ledsagelsen af produktet fra søgning efter råvarer med en lav miljøpåvirkning, frem til ydeevnen på byggepladsen, igennem planlægning, realisering og distribution.

Produktets ydeevne

De iværksatte kvalifikationsplaner

Kerakoll har iværksat en række strenge kvalifikationsplaner, møntet på certificeringen af produktets ydeevne (CE-, CE MED- og CSTB-mærkning) og kvantificering af dets miljømæssige bæredygtighed (CFP, EPD, GreenBuilding Rating og ISO 14021), så kunden får mulighed for at overføre kvaliteten og bæredygtigheden til “bygningssystemet” (CAM, LEED og andre protokoller) og skabe et ægte “grønt bygningssystem”.

Koncernens engagement demonstreres af de mange samarbejder, som involverer internationalt førende virksomheder indenfor certificering af systemer, produkter og standardisering.

SGS

Verdens største organisation inden for inspektions-, certificerings-, kontrol- og analysesektoren samarbejder med Kerakoll på internationalt plan omkring valorisering af integrerede kvalitetsstyringssystemer og for kvalificering af produkter med hensyn til ydeevne, bæredygtighed og overensstemmelse med de anvendelige tekniske standarder.

ISO OG CHAIR’S ADVISORY GROUP

I 2015 og 2017 blev Kerakoll GreenLab valgt som sæde for ISO TC207/SC7 og Chair’s Advisory Group, der arbejder med standardisering af området “Environmental Management”.

Partner med dem som tror på grønt byggeri

EPD – Environmental Product Declaration

Det internationale EPD-system er udbredt i hele verden, og er det mest veletablerede program til administration af miljøvaredeklarationer i henhold til den internationale standard ISO 14025.
Koncernen har opnået certificering af EPD-processen og er selvstændig med hensyn til administration af data om Life Cycle Assessment (livscyklusvurdering) til registrering af nye EPD og komplet og pålidelig kommunikation af produktets miljøpåvirkninger.

GBR – GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating er et værktøj, som blev udtænkt i 2010 af Kerakoll, og som er uafhængigt attesteret af SGS Italia, og er i stand til at måle de væsentligste egenskaber for miljømæssig bæredygtighed igennem indikatorer, som objektivt kan kvantificeres. Det fastsætter et pointtal til bedømmelse af bæredygtigheden og den miljømæssige kvalitet indendørs for byggematerialer. Det udgør i dag det vigtigste og mest komplette værktøj til Øko-Design for at projektere og konstruere med hensyntagen til miljøet og boligmæssig trivsel.

CFP – Carbon FootPrint

Produktets klimapåvirkning er kvantificeringen af drivhusgasemissioner (GHG) forbundet med hele produktets livscyklus. Kerakoll deltager i det Nationale Program for Vurdering af Miljøpåvirkning i samarbejde med det italienske Miljøministerium og har frivilligt valgt at lade resultaterne af Life Cycle Assessment-undersøgelserne vurdere af SGS Italia i henhold til standarderne ISO/TS 14067 og ISO 14040-44.
Udviklingen af Kerakolls produkter er orienteret i retning af en reduktion af drivhusgasemissioner, som er ansvarlige for klimaforandringerne.

Miljømæssige mindstekrav

Med henblik på at opfylde de miljømæssige mindstekrav for design og konstruktion af offentlige bygningsværker, og for at fremhæve produkternes bæredygtighed, har Kerakoll opnået ISO 14021 certificering fra SGS Italia for genvundet indhold, nedsat brug af resurser og produktets genanvendelighed ved endt levetid.
Kerakoll hjælper forhandlerne og designere med at opfylde de nødvendige miljøkrav i den offentlige forvaltnings udbudsprocedurer.

FSC® – Forest Stewardship Council

FSC®-certificering er en international og uafhængig anerkendelse fra tredjepart, specifik for produkter af træ og andre skovprodukter. Den kræver sporing af ruten for produkter, som kommer fra skove, og verificerer, at materialet er identificeret og opbevares adskilt fra ikke-certificerede materialer under hele opbevaringskæden. Valg af FSC®-certificerede produkter betyder beskyttelse af skovene og respekt for de kommende generationers sociale og miljømæssige behov.

CE-mærkning

Det europæiske CE-overensstemmelsesmærke må kun sættes på byggeprodukter, hvis fabrikanten råder over systemet Factory Production Control (FPC), dvs. en permanent intern kontrol af produktionen for at sikre, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med de harmoniserede tekniske standarder. Kerakolls kvalitetssystem dokumenterer og sporer systematisk alle processens trin, fra råmaterialernes oprindelse, gennem produktionen og frem til kvalitetskontrollen af det færdige produkt.

Kvalitetspolitik

Klik her, for at downloade dokumentet Kvalitetspolitik