Sostenibilità ambientale Kerakoll

GreenLab

Miejsce przeznaczone do badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie naturalnych materiałów budowlanych

Wybudowany zgodnie z wizją innowacyjnej grupy, zrównoważonego rozwoju i doskonałości architektonicznej, Kerakoll GreenLab jest doskonałą syntezą awangardowej technologii i zrównoważonych materiałów, miejscem poznawania i wiedzy naukowej.

Inwestując około 15 mln euro Kerakoll zrealizował w Sassuolo pierwszy budynek w sektorze usług we Włoszech, zaprojektowany i zbudowany w całości przy pomocy zrównoważonych rozwiązań. Obiekt jest nowatorski, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt,  położony na obszarze o powierzchni 7000 metrów kwadratowych, gdzie pracuje 87 inżynierów z dziedziny bio budownictwa podzielonych pomiędzy badaniami medyczno-naukowymi, rozwoju technologicznego i kontroli jakości "

Kerakoll GreenLab centralizuje wszystkie działania "R & D" grupy z naciskiem na zielone technologie. Łączy 9 zaawansowanych laboratoriów przeznaczonych do badań nad rozwojem Green Technology. Sześć podstawowych strategicznych kwestii badanych i zgłębianych poprzez działalność Kerakoll GreenLab:

 • produkty o niskim wpływie na środowisko mające na celu zmniejszenie wpływu CO2
 • badanie zanieczyszczeń wewnętrznych, rozwój naturalnych materiałów alternatyw do betonu i obliczanie wskaźnika przepuszczalności
 • badania emisji lotnych związków organicznych
 • rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sejsmicznego
 • rozwój rozwiązań do izolacji termicznej i efektywności energetycznej
 • laboratorium akustyczne do analizy nowatorskich technologii


W budynku znajduje się ponad 1000 nowoczesnych urządzeń z paroma znakomitościami takimi jak laboratorium Badań nad emisją VOC, pomieszczenia VOC parametryzowane wewnątrz JRC, akredytowany KlimaRoom do mierzenia systemu ścian pod względem zużycia energii. Izolacja cieplna jest głównym tematem badań Kerakoll. Niewiele osób wie, że budownictwo znajduje się w centrum problemów zrównoważonego rozwoju.Tylko sektor budowlanictwa mieszkalnego i komercyjnyjnego jest odpowiedzialny za 40% emisji CO2, więcej niż w sektorze transportu. Jest więc oczywiste, że jasna polityka efektywności energetycznej w sektorze budowlanym, tak w nowych jak i przy renowacji, przyczyniłaby się do oczywistych korzyści zarówno dla środowiska jak i dla naszego portfela. W związku z tym, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu w Modenie i Reggio Emilia, Kerakoll zaprojektował, opracował i zbudował  pierwszą komorę klimatyczną w Europie, KlimaRoom, będącą w stanie zmierzyć rzeczywistą wydajność energetyczną odpowiednio zaizolowanej ściany. Prawdziwa doskonałość, wewnątrz GreenLab, która działa jako laboratorium akredytacyjne. Ostatnio KlimaRoom została akredytowana przez ACCREDIA – jedynąwyznaczonąi uznanawanąprzez Państwo Włoskie, jednostkęwykonującązadania związane z akredytacjąpod nadzorem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, jako pierwsze laboratorium we Włoszech wykonujące testy oporu cieplnego na próbkach w skali rzeczywistej według normy EN 1934 (Właściwości cieplne budynków – Określenie oporu cieplnego metodąskrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza. Mury), która jest eksperymantalnąmetodąodniesienia na poziomie europejskim.
(Laboratorium nr 1393; rok pierwszej akredytacji 2013. Aktualna lista badańw zakresie akredytacji dostępna pod adresem www.accredia.it).

GreenLab w liczbach:

 • powierzchnia 7.000 m2

 • kubatura 15.762 m3 

 • maksymalna wysokość konstrukcji 23,75 m

 • 87 naukowców biobudownictwa

 • 9 laboratoriów

 • 15.000.000 € inwestycji

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED