Comunicati Stampa

Press Releases

KLIMAEXPERT – nowe systemy ocieplania w ofercie Kerakoll

Maj 2013

Systemy przetestowane w Klima Room, jedynej w Europie komorze mierzącej właściwości cieplne ścian w skali rzeczywistej.

W kwietniu wprowadzone zostały do sprzedaży dwa nowe systemy ocieplania – oparty na styropianie KlimaExpert EPS oraz oparty na wełnie mineralnej KlimaExpert MW. Systemy te są efektem kilkuletniego programu badawczo – rozwojowego i zawierają w sobie rozwiązania stanowiące najnowszy i najwyższy poziom techniczny w tej dziedzinie. Zasadniczymi składnikami systemów są cementowe zaprawy klejące oraz wykończenie w postaci tynków cienkowarstwowych – akrylowych i siloksanowych w systemie opartym na styropianie oraz siloksanowych i krzemianowych w systemie opartym o wełnę mineralną. Systemy mogą być stosowane na mineralnych powierzchniach nieocieplonych oraz do renowacji ociepleń już istniejących w celu poprawy ich parametrów izolacyjności i trwałości. Ciekawymi rozwiązaniami są w tych systemach zaprawy klejące o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych, tynki cienkowarstwowe spełniające wymagania normy PN-EN 15824 i zapewniające najwyższy poziom paroprzepuszczalności oraz ochrony przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych, zabezpieczone przed skażeniem biologicznym oraz gwarantujące najwyższy poziom trwałości kolorów. Nową usługą oferowaną dzięki użyciu spektrofotometru jest możliwość reprodukcji niemal każdego koloru na podstawie wzorcowej próbki.

Unikalnym serwisem oferowanym przez naszych Przedstawicieli jest możliwość określenia nie tylko zmiany izolacyjności i oszczędności finansowych jakie mogą być uzyskiwane dzięki zastosowaniu ocieplenia ale także wyznaczenia redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmiany przepływu pary wodnej czyli tzw. „oddychania przez ściany oraz tendencji zmian izolacyjności akustycznej. Precyzja obliczeń jest efektem realizacji unikalnego na skalę europejską projektu Klima Room czyli komory badawczej pozwalającej na pomiary właściwości cieplnych ścian w skali naturalnej.

 

Projekt Klima Room Kerakoll

Komora Klima Room Kerakoll jest pierwszą w Europie realizacją postanowień normy EN 1934, która została przyjęta także do katalogu Polskich Norm, w skali pozwalającej na pomiar właściwości cieplnych ścian w skali naturalnej. Do komory wprowadzane są próbki w postaci wybudowanych ścian o wymiarach 2,5 na 2,5 metra. Komora pozwala na zapewnienie równomiernie rozłożonej temperatury – 5 oC po jednej stronie ściany i + 20 oC po drugiej stronie ściany. Zestaw 77 różnych czujników pozwala na obserwację przepływu ciepła przez badaną ścianę. W szczególności ciepłomierz pozwala na zmierzenie oporu cieplnego bezpośrednio na ścianie.

Komora Klima Room pozwoliła nam na znaczne poszerzenie wiedzy o zachowaniu się ścian. Urządzenie pozwala np. na wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła przy zmiennej wilgotności. Komora dzięki swoim rozmiarom pozwala traktować i mierzyć ścianę jako całość. Dotychczasowe metody rachunkowe opierające się na współczynnikach przewodzenia ciepła nie pozwalały na precyzyjne uwzględnienie istnienia np. mostków cieplnych czy też niejednorodności ścian wynikających z samej ich konstrukcji. Dzięki Klima Room zweryfikowano wyniki obliczeń teoretycznych w bezpośrednich pomiarach pokazując, że błąd obliczeń teoretycznych może wynosić nawet kilkadziesiąt procent.

Dzięki komorze Klima Room ściany odkryły przed nami kolejne swoje tajemnice a nasi klienci mogą czerpać wymierne korzyści z rzetelnej wiedzy o ocieplaniu.

 
 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED