Comunicati Stampa

Press Releases

GeoLite Natural Concrete. Pierwsza geozaprawa do monolitycznych napraw betonu

11-12 październik 2012 r.

Podążając ścieżką budownictwa zrównoważonego oraz innowacyjności Kerakoll wprowadza nową gamę zapraw naprawczych do betonu zgodnych z PN-EN 1504 klasy konstrukcyjnej R4.

Wyjątkowość i rewolucyjność produktów linii GeoLite polega na wyeliminowaniu cementu jako spoiwa. Zastosowane Geospoiwo mineralne wiąże bezskurczowo co rozwiązuje największy mankament zapraw i betonów cementowych. Brak skurczu – typowego dla cementu – to brak spękań, rys i odspojeń a przez to trwałość i wysoka estetyka napraw. Materiały wiążące bezskurczowo – oparte o geospoiwo – pozwalają na realizację koncepcji naprawy monolitycznej czyli redukcji całego cyklu naprawczego do 1-2 zabiegów wykonywanych w parę godzin, dających naprawę wiążącą z podłożem w jedną całość i uzyskującą trwałość typową dla skał.

Nowe zaprawy Geolite zachowują zalety znane z dotychczasowych wyrobów tzn. możliwość pracy materiałem drobnoziarnistym w cienkich i grubych warstwach oraz dobór czasu wiązania dzięki istnieniu wersji o różnej szybkości wiązania, które można ze sobą mieszać.  Aktualnie dzięki dodaniu trzeciego wariantu o normalnym tempie wiązania możliwa stała się także aplikacja maszynowa.
Nowością są zaprawy Geolite Magma o ciekłej konsystencji do nadlewania na powierzchniach poziomych, wlewania w szalunki i do wykonywania podlewek. Także zaprawy Magma oferowane są w wersjach o różnej szybkości wiązania pozwalających na konfigurowanie tempa wiązania przez ich wzajemne mieszanie.

Geolite Natural Concrete to realizacja rewolucyjnej koncepcji napraw monolitycznych – brak kłopotów związanych z cementem, wąska gama produktów realizująca szerokie spektrum zastosowań, łatwość użycia bez możliwości pomyłek, szybkość wykonania i trwałość efektów.

 
 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED