JobOffer

Prześlij życiorys

Prześlij nam swój życiorys na adres.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA W NASZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
Informacja podawana w myśl art. 13 włoskiego Kodeksu ochrony danych osobowych
(Dekret z mocą ustawy z dn. 30 czerwca 2003 nr 196)

W myśl art. 13 Kodeksu ochrony danych osobowych, Kerakoll Spa informuje, że dane, które Państwo dobrowolnie dostarczyli poprzez wypełnienie wcześniejszego formularza, w nawiązaniu zarówno do stanowisk, na które Państwo kandydują, jak również zajmowanych obecnie i w przyszłości, przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z rekrutacją i doborem personelu, z wykorzystaniem nośników w formie papierowej, za pomocą narzędzi elektronicznych lub zdalnych systemów, które są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i poufność przetwarzania. W ramach opisanego wyżej procesu, Administrator może uzyskać dane określane w myśl Kodeksu ochrony danych osobowych jako wrażliwe, a w szczególności dotyczące pochodzenia rasowego i/lub etnicznego i/lub dane ze szczególnie chronionych kategorii. Tego rodzaju dane będą znane przedsiębiorstwu Kerakoll wyłącznie po podaniu ich przez zainteresowaną osobę w formularzu znajdującym się na poprzedniej stronie. Państwa dane wrażliwe, będące przedmiotem przetwarzania, przetwarzane będą z zachowaniem zaleceń zawartych w odpowiedniej Autoryzacji Ogólnej Podmiotu gwarantującego ich ochronę.

Uwaga: Państwa dane będą przechowywane w siedzibie naszego przedsiębiorstwa i przetwarzane wyłącznie przez personel upoważniony w tym celu przez Administratora danych, a w szczególności przez podmioty, którym zlecono wykonywanie zadań dotyczących odpowiednich działów zakładu. Państwa dane będą podawane podmiotom spoza zakładu wyłącznie w sytuacji, gdy będą to zakłady powiązane z przedsiębiorstwem Kerakoll i/lub jemu podległe. Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora maksymalnie przez okres trzech lat od ich wprowadzenia. W tym okresie będą mogli Państwo skorzystać z praw określonych w art. 7 włoskiej ustawy, a w szczególności z prawa do uzyskania potwierdzenia istnienia danych oraz do uzyskania informacji dotyczących ich pochodzenia, logiki i celu przetwarzania. W myśl powyższego artykułu będą mogli Państwo skorzystać z prawa do żądania aktualizacji, korekty i uzupełnienia danych, z prawa do usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych w wyniku złamania prawa oraz do uzyskania potwierdzenia, że żądania te zostały podane również do wiadomości podmiotów, którym przekazane zostały Państwa dane.

Po upływie wyżej określonego okresu trzech lat dane zostaną usunięte z wykorzystaniem procedur, które gwarantować będą całkowite ich usunięcie, bez możliwości odzyskania danych oraz późniejszego ich użycia przez podmioty w obrębie zakładu lub zewnętrzne.

Informujemy, że Administratorem danych jest przedsiębiorstwo Kerakoll Spa, via dell’Artigianato 9 Sassuolo (MO) w osobie pana Sghedoni Romano, prezesa i przedstawiciela prawnego zakładu.

Osoba zainteresowana oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej informacji i wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, włączając w to dane wrażliwe (o ile zostały podane), do celów ewentualnego nawiązania stosunku pracy.
 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED