Eco Philosophy

Emisje CO2

Inteligentne rozwiązania przeciwko Globalnemu Ociepleniu

Światowa emisja dwutlenku węgla, stanowiąca główną przyczynę wzrostu stężenia CO2 w atmosferze, stale rośnie i w regionach uprzemysłowionych sam sektor budownictwa mieszkaniowego i handlowego jest odpowiedzialny za 40% tej emisji, co stanowi wskaźnik wyższy niż w sektorze transportu i przemysłu.

W UE około dwie trzecie zużycia energii w budynkach przypada na instalacje grzewcze i klimatyzacyjne i właśnie tutaj należy działać, w celu zwiększenia oszczędności energii. Firma Kerakoll poprzez zastosowanie odpowiednich, ekologicznych systemów izolacji cieplnej zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne ogrzewania i klimatyzacji mieszkań o 70-90%.

Ponadto należy pamiętać, iż problem nie jest wyłącznie spowodowany zużywaniem energii przez budynki, ale także stosowaniem do ich budowy materiałów takich, jak na przykład cement, którego produkcja powoduje przedostawanie się do atmosfery 5% całkowitej emisji CO2.

Produkty mineralne linii ECO znacznie ograniczają emisję CO2 (wartości poniżej 250 g/kg), ponieważ są rozwiązaniami nowej generacji o zredukowanej zawartości spoiwa cementowego przy zachowaniu takich samych właściwości, a także dlatego, że są wytwarzane w technologii jednoskładnikowej, wykluczającej używanie opakowań plastikowych.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED