Eco Philosophy

Możliwość ponownego przetwarzania

Materiały o 100% przydatności do recyklingu, to mniejsza ilość odpadów

Budynki powodują zużycie ogromnych ilości zasobów naturalnych, zarówno podczas ich budowy, przebudowy jak i rozbiórki.

We wszystkich kolejnych fazach cyklu życia budynku, powstają duże ilości materiałów odpadowych, które przeważnie są wywożone na wysypiska śmieci. Budownictwo wytwarza około 38% całkowitej masy odpadów.

Po zakończeniu cyklu życia, produkty mineralne linii ECO mogą zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane jako kruszywo, pochodzące z rozbiórki, co zapobiega ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED