Eco Philosophy

Wpływ na środowisko

Materiały pochodzące z recyklingu na straży środowiska naturalnego

Projektanci, budowniczowie oraz fachowcy w dziedzinie budownictwa zaczynają uwzględniać w swoich realizacjach negatywne oddziaływania budynków na środowisko naturalne, na świat, w którym żyjemy i na nas samych.

Uświadamiając sobie, że sektor budownictwa odpowiada za zużycie 35% zasobów naturalnych, łatwo zrozumieć, dlaczego właściciele domów wybierają miejsca zamieszkania i pracy, które zapewnią im harmonijną i zrównoważoną współegzystencję ze środowiskiem.

Produkty linii ECO zawierają 30% minerałów z odzysku, będących pozostałością innych procesów produkcyjnych i tym samym zapobiegają eksploatacji i wykorzystywaniu kolejnych zasobów surowcowych.

Niewielki wpływ na środowisko zapewnia również obniżona zawartość (0,5% wagowo) rozpuszczalników oraz zmniejszenie emisji do powietrza i do wody.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED