Dodatkowa gwarancja

Na podstawie zgodności z parametrami ekologicznymi, produkty są rozróżniane i oznaczane na każdym opakowaniu oraz w całej dokumentacji technicznej, symbolem zgodności ekologicznej ECO.

System ten umożliwia projektantom i użytkownikom łatwą klasyfikację produktów, niezależnie od ich zastosowań, również według właściwości ekologicznych.

GreenBuilding Rating jest w istocie jedynym obecnym na rynku modelem, pozwalającym dokładnie zmierzyć właściwości ekologiczne materiałów budowlanych w skali obejmującej punktację od ECO ZERO (wyrób nie może być uznany za produkt ekologiczny) do ECO 5 (wyrób można uznać za produkt ekologiczny i o niskim poziomie oddziaływania na środowisko naturalne).

Cel Kerakoll, zgodnie z ewolucją normatywną lub jako jej dopełnienie, jest podwójny: obniżenie skali oddziaływania na środowisko poszczególnych wskaźników klasyfikacji oraz stałe polepszanie poziomu ekologiczności poszczególnych produktów.

In business, success is not success until it's environmentally sustainable