GreenBuilding Rating

Klasy systemu Rating

Tylko jedno kryterium: jakość środowiskowa

Metodologia systemu GreenBuilding Rating klasyfikuje produkty Kerakoll linii ECO dzieląc je na 3 główne kategorie, zgodnie z ich naturą i różnymi procesami produkcyjnymi. Te kategorie to:

 1. nieorganiczne mineralne
 2. organiczne mineralne
 3. organiczne płynne

Każdej kategorii przypisano 5 obiektywnie wymiernych wskaźników ekologiczności.

Kategoria produktów nieorganicznych mineralnych obejmuje 5 poniższych wskaźników zgodności ekologicznej przewidzianych w systemie GreenBuilding Rating:

 • zawartość minerałów naturalnych powyżej 60%;
 • zawartość minerałów pochodzących z odzysku powyżej 30%;
 • emisja CO2 poniżej 250 g/kg;
 • niska lub bardzo niska emisja lotnych związków organicznych;
 • możliwość ponownego wykorzystania w postaci kruszywa po zakończeniu okresu użytkowania.


Kategoria produktów organicznych mineralnych obejmuje 5 poniższych wskaźników zgodności ekologicznej przewidzianych w systemie GreenBuilding Rating:

 • zawartość minerałów naturalnych 30%;
 • niska lub bardzo niska emisja lotnych związków organicznych;
 • zawartość rozpuszczalnika obniżona do mniej niż 5 g/kg;
 • niski poziom oddziaływania na środowisko;
 • brak zagrożenia dla zdrowia.


Kategoria produktów organicznych płynnych obejmuje 5 poniższych wskaźników zgodności ekologicznej przewidzianych w systemie GreenBuilding Rating:

 • niska lub bardzo niska emisja lotnych związków organicznych;
 • produkt na bazie wody;
 • zawartość rozpuszczalnika obniżona do mniej niż 80 g/kg;
 • niski poziom oddziaływania na środowisko;
 • brak zagrożenia dla zdrowia.
 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED