Kerakoll I valori Responsabili

Odpowiedzialni

Pracownicy Kerakoll są czujni i odpowiedzialni, zachowują się lojalnie i poprawnie w stosunku do klientów, kolegów i wszystkich kontrahentów, wdrażając nowy model rozwoju prowadzący do wzrostu gospodarczego oraz poprawy dobrobytu, jakości życia i ochrony środowiska.

 

2008 - KERAKOLL - VAT 01174510360 - ALL RIGHTS RESERVED