Close

Kariyer

Entelektüel sermayeyi geliştirmekteyiz. İnsan kaynakları: en önemli bileşenimiz.

Kariyer

Kerakoll için çalışmak: her zaman her şeyin odağına insanı koymak demektir.

Kerakoll entelektüel sermayenin değerini bilmekte, mükemmelliği ve rekabet üstünlüğü yakalamanın anahtarı olarak kabul etmektedir.

Beceri, yaratıcılık ve tutku yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda şirketin de başarısında kilit rol oynamakta ve büyüme ve gelişmenin itici gücü konumunda yer almaktadır.

Kerakoll insan kaynakları şirketin başarısının stratejik parçasıdır: insanlarımız ekip odaklıdır, hızlı düşünür, gençlerden oluşmaktadır ve risk almakta isteklidir. İnsanların bizim için önemi personel seçim sürecine neden bu kadar özen gösterdiğimizi ve çaba harcadığımızı açıklar: misyonumuzu ve değerlerimizi paylaşan insanlar ararız.

Teknik bilgimizi ve entelektüel sermayemizi yönetici konumundaki bireylerin becerileri üzerinde yoğunlaşan politikalar yoluyla artırır ve geliştiririz.

Kişisel gelişime olan titiz yaklaşımımız idareci pozisyonları için yöneticileri dâhili olarak yetiştirebileceğimiz ve böylece insanların bir tek şirketin parçası olduklarını hissedebilecekleri kurumsal bir kimlik yaratabileceğimiz anlamına gelmektedir.

“İnsanların niteliklerine odaklanmak için yetenek, tutku ve yenilik arayışındayız”.

Kariyer

Zamanı aşan bir kurumsal kültür

Her zaman yetenekleri aradık. Bir şirketin büyüklüğünün onu meydana getiren insanlarındeğerleri ve profesyonelliğiyle doğrudan orantılı olduğuna inanmaktayız. Şirket kültürümüzü geliştirme ve aktarma görevini üstlenecek olan yeni nesil Kerakoll yöneticilerini hazırlarken bu kavrama dayanıyoruz esas alıyoruz.

Yetenekleri bulmaya ve seçmeye ayrılan zaman hep iyi değerlendirilmiş kabul edilir zira farkı yaratan insanlardır. Genç insanlara, kalıpları kırma becerilerine, tutkularını takip edebilmelerine ve farklı düşünebilmelerine inanıyor ve bu farklılığı hayat ve çalışma felsefemiz ilan ediyoruz.

İnancımız ve hikayemiz budur.