Close

News

ΟΜΙΛΟΣ KERAKOLL: παρουσιάστηκε η πρώτη «Έκθεση Επιπτώσεων» για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων βιωσιμότητας για το 2021

Εγκρίθηκαν τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων: το 2021 έσοδα ίσα με 603 εκατ. ευρώ (+ 33,5% σε σχέση με το 2020) και καθαρά κέρδη 59,8 εκατ. (+ 36,2%).

Ανανεώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Νόμιμων Ελεγκτών, επιβεβαιώθηκε η εταιρική θέση.

Σασουόλο, 20 Ιουλίου 2022 – Ο Όμιλος Kerakoll, μια διεθνής κορυφαία Benefit Company στον τομέα των βιώσιμων κατασκευών, παρουσίασε την πρώτη «Έκθεση Επιπτώσεων» για το έτος 2021, με την ευκαιρία της έγκρισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Η «Έκθεση Επιπτώσεων» έχει ως στόχο να μοιραστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τους στόχους για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τη δέσμευση που αναλήφθηκε τον Οκτώβριο του 2021, όταν η Kerakoll έγινε Benefit Company.

Το περιεχόμενο της Έκθεσης χωρίζεται σε 9 σκοπούς κοινού οφέλους για το περιβάλλον και τους ανθρώπους: πράσινο κτήριο, αξιολόγηση προϊόντων, καινοτόμες διαδικασίες, στρατηγικές συνεργασίες, επιστημονική έρευνα, ασφάλεια, ευημερία των εργαζομένων, μονοπάτια ανάπτυξης και συμμετοχή στα κοινά που εισαχθήκαν από την Kerakoll στο καταστατικό της, με βάση τους οποίους έκλεισε το ισοζύγιο της προηγούμενης χρονιάς και ορίστηκαν οι στόχοι για το 2022.

«Με αυτήν την πρώτη Έκθεση Επιπτώσεων θέλουμε να επισφραγίσουμε τη δέσμευση της Kerakoll για μία βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Fabio Sghedoni, Αντιπρόεδρος της Kerakoll. «Το 2021 πετύχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη στη συνεισφορά όλων των ανθρώπων της Kerakoll και αυτό μας κάνει να νιώθουμε ακόμη πιο υπεύθυνοι απέναντί ​​τους και απέναντι στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η βιωσιμότητα ήταν πάντα η πυξίδα μας, ένας οδηγός για τον τρόπο επιχειρηματικής μας δραστηριότητας: από σήμερα βάζουμε ένα επιπλέον κομμάτι για να προστατεύσουμε τη μελλοντική ευημερία της κοινότητας και του περιβάλλοντος».

Ο Όμιλος Kerakoll πέτυχε συνολικά ενοποιημένα έσοδα 603,5 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2020, έτος κατά το οποίο είχαν φτάσει τα 452,1 εκατ. (+ 33,5%).

Το 2021, η Ιταλία επιβεβαίωσε τη θέση της ως η πιο μεγάλη αγορά για την Kerakoll, με έσοδα 405 εκατομμυρίων ευρώ που επιτεύχθηκαν το έτος, εν μέρει χάρη στα αποτελέσματα της εφαρμογής κυβερνητικών μέτρων κινήτρων για τις κατασκευές (Superbonus 110%).

Ωστόσο, ο Όμιλος επιβεβαίωσε τον προσανατολισμό του για διεθνοποίηση και ανάπτυξη στις κύριες αγορές του εξωτερικού, σημειώνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών στις χώρες όπου είναι άμεσα παρών με δομές παραγωγής: πρώτα απ ‘όλα η Ινδία (+ 63%) και μετά η Ισπανία ( + 23% ), η Ελλάδα (+ 22%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 22%), η Γαλλία (+ 20%), η Πορτογαλία (+ 18%), η Πολωνία (+ 18%) και η Βραζιλία (+ 14%).

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, το ενοποιημένο Μικτό Λειτουργικό Περιθώριο κατέγραψε σημαντική άνοδο, ίσο με + 44,2%, από 77,4 εκατ. ευρώ το 2020 σε 111,7 εκατ. το 2021.

Το ενοποιημένο καθαρό αποτέλεσμα ήταν 59,8 εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένο κατά 36,2% έναντι 43,9 εκατ. του προηγούμενου έτους.

Οι κύριοι οικονομικοί δείκτες έδειξαν επίσης ανάπτυξη: το καθαρό ROI αυξήθηκε από 14,47% σε 16,35% το 2021, ενώ η απόδοση επένδυσης μειώθηκε από 11,01% το 2020 σε 14,36% το 2021.

«Το 2021 ήταν μια χρονιά ιδιαίτερα ικανοποιητικής ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», σχολίασε ο Andrea Remotti, Διευθύνων Σύμβουλος της Kerakoll. «Τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου στην Πορτογαλία και πάνω απ’ όλα η μετατροπή σε εταιρεία Benefit είναι τα στοιχεία που χαρακτήρισαν περισσότερο μια χρονιά που για άλλη μια φορά ήταν καλύτερη από την προηγούμενη ως προς τα αποτελέσματα. Επίσης για το 2022 η εκτίμησή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε σε μια αναπτυξιακή πορεία με γνώμονα, όπως πάντα, τη βιωσιμότητα και σε κάθε περίπτωση με επίγνωση των παραγόντων αβεβαιότητας που συνδέονται με τα παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά σενάρια».

Η Συνέλευση της μητρικής εταιρείας Kerakoll S.p.A. διόρισε επίσης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το νέο Συμβούλιο Νόμιμων Ελεγκτών, προκειμένου να συνοδεύσει, και σε επίπεδο ορθής διακυβέρνησης, την αναπτυξιακή διαδικασία του Ομίλου.

Επιβεβαιώθηκαν εκ νέου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Romano Sghedoni, που επιβεβαιώθηκε επίσης ως Πρόεδρος, ο Fabio Sghedoni (Αντιπρόεδρος), η Emilia Sghedoni και ο Andrea Remotti (Διευθύνων Σύμβουλος), ενώ έκανε την είσοδό του για πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας ένας Ανεξάρτητος Διευθυντής: Ο δικηγόρος Umberto Nicodano, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας BonelliErede. Το ΔΣ επιβεβαίωσε επίσης τον Claudio Motta στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Τα μέλη του νέου Συμβουλίου Νόμιμων Ελεγκτών είναι οι: Alfredo Malguzzi (Πρόεδρος), Luca Damiani (Μόνιμος Ελεγκτής), Marcello Braglia (Μόνιμος Ελεγκτής).