Close

News

H KERAKOLL πιστοποιείται ως B Corp

Η απόκτηση της πιστοποίησης B Corp αντιπροσωπεύει την εξέλιξη από μια παράδοση που βασίζεται στην πράσινη δόμηση σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο.

Sassuolo (MO), 26 Ιουλίου 2023 – Η Kerakoll, Benefit Corporation, ηγετική εταιρεία βιώσιμης δόμησης και κορυφαίος παίκτης στον κλάδο παγκοσμίως, ανακοινώνει ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εταιρειών του κλάδου που γίνονται B Corp.

Η απόκτηση της πιστοποίησης B Corp αποτελεί ακρογωνιαία λίθο στη διαδρομή της Kerakoll, στα πλαίσια των κριτηρίων ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης) η οποία αντιπροσωπεύει την εξέλιξη από μια παράδοση που βασίζεται στην πράσινη δόμηση σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο το επιχειρείν αποτελεί θετική ώση για τη δημιουργία οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας.

Πρόκειται για έναν ακόμη σταθμό στο εξελικτικό ταξίδι της Kerakoll, το οποίο επιτεύχθηκε με την υποστήριξη της NATIVA, έπειτα από τη μετατροπή της τον Σεπτέμβριο του 2021 σε Benefit Corporation, μέσω της ενσωμάτωσης στον εταιρικό  της σκοπό, συγκεκριμένων στόχων κοινής ωφελείας για την κοινωνία και το περιβάλλον οι οποίοι θα επιδιώκονται παράλληλα με τους οικονομικούς στόχους.

Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, λήφθηκε υπόψιν ο αντίκτυπος που δημιουργείται από τον Όμιλο στο σύνολό του, με την ενεργό συμμετοχή των 11 χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η Kerakoll και με βάση τους πέντε τομείς – αντικείμενα της αξιολόγησης: άνθρωποι, διακυβέρνηση, κοινότητα, περιβάλλον, πελάτες. Μεταξύ των θετικών πτυχών που προέκυψαν από την αξιολόγηση B Corp. της Kerakoll ήταν:

συστήματα διακυβέρνησης που βασίζονται στις αρχές της δεοντολογίας και της διαφάνειας

η ευημερία των ανθρώπων (συνθήκες εργασίας, υγεία και ασφάλεια, απασχόληση και ικανοποίηση των ανθρώπων)

ευκαιρίες ανάπτυξης (κουλτούρα βασισμένη στην αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες, κύκλος εργασιών κάτω του 2%)

συνεχής δέσμευση για τη στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται η Kerakoll, έλεγχος και αξιολόγηση των προμηθευτών και των συνεργατών, όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους πρακτικές

σεβασμός των φυσικών πόρων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, όπως η χρήση ανακυκλωμένων υλικών, η αποκατάσταση του τοπίου και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

η μείωση της χρήσης χημικών ουσιών και οι χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων και βιώσιμη εφοδιαστική μέσω της χρήσης συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών.

Η πιστοποίηση B Corp – που εκδίδεται από τον διεθνή οργανισμό B Lab – αποτελεί  την αναγνώριση στους οργανισμούς που δεσμεύονται  για την τήρηση υψηλών προτύπων κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης, διαφάνειας και υπευθυνότητας, οι οποίοι εργάζονται για τη μετρήσιμη βελτίωση των θετικών επιπτώσεών τους στους υπαλλήλους, τις σχετικές κοινότητες και το περιβάλλον, με σκοπό να εξελίσσουν διαρκώς τις πρακτικές και τις διαδικασίες τους και να επιδιώκουν μια κουλτούρα βασισμένη στην ενσωμάτωση και την αναγέννηση.

Μέχρι σήμερα, είναι 240 οι ιταλικές εταιρείες  πιστοποιημένες ως B Corp, ενώ παγκοσμίως η ίδια πορεία έχει ολοκληρωθεί από 7000 εταιρείες και πλέον.

“Είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε μεταξύ των μεγαλυτέρων εταιρειών Β Corp. στην Ιταλία και μεταξύ των πρώτων εταιρειών στον κατασκευαστικό κλάδο που εντάσσονται σε ένα παγκόσμιο κίνημα ηγετών που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση – δήλωσε ο Fabio Sghedoni, Aντιπρόεδρος της Kerakoll. Το αποτέλεσμα καταδεικνύει τη δέσμευσή μας για την προώθηση μιας εταιρικής κουλτούρας που βασίζεται στους πυλώνες των κριτηρίων ESG, καθώς και την επιθυμία μας να γίνουμε o καταλύτης για την αλλαγή στον τομέα μας. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι είναι δυνατόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, στο οποίο η υλοποίηση των έργων εταιρικής ανάπτυξης θα βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον γύρω μας, αλλά και την ευημερία των ανθρώπων μας και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε”.

Ο Eric Ezechieli, συνιδρυτής της NATIVA, Εταιρείας Αναγεννητικού Σχεδιασμού που υποστηρίζει εταιρείες με ριζοσπαστική στροφή προς αναγεννητικά οικονομικά μοντέλα και ο οποίος πλαισίωσε την Kerakoll σε αυτή τη διαδρομή για βιωσιμότητα, δήλωσε: “Η τοποθέτηση της αειφορίας στην καρδιά της στρατηγικής μας αποτελεί επιτακτική ανάγκη και θετική πρόκληση για όλες τις εταιρείες.

Η πρόκληση καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη στους περίπλοκους τομείς της παραγωγής, όπως είναι ο κατασκευαστικός κλάδος. Συγχαίρουμε την Kerakoll για την πολύ μεγάλη δέσμευση που οι μέτοχοι, η διοίκηση και ολόκληρη η ομάδα της σε όλο τον κόσμο επιδαψίλευσαν όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να καινοτομούν στρατηγικά προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα συγκεκριμένα. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη και ότι πολλές άλλες εταιρείες θα εμπνευστούν για να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση’’.