Close

Certifikacije kvalitete

Kvaliteta ja za tvrtku Kerakoll sigurnost, održivost i svojstva proizvoda.

Certifikacije kvalitete

Kvaliteta je uvijek bila sinonim za naše zalaganje.

S ciljem postizanja najviših standarda kvalitete i usklađenosti s međunarodnim normama, osim velikih ulaganja u istraživanje i razvoj koji je čine vodećom tvrtkom na svijetu u svojem sektoru, Grupa je u Italiji i širom svijeta aktivirala integrirani sustav upravljanja za kvalitetu ISO 9001. To vodi tvrtku u potragu za sve standardiziranijim procesima, u stvaranje sinergija s dobavljačima usmjerenima na održivost i u kontinuirani rast kompetencija svojih zaposlenika.

Sustav Kerakoll spaja pristupe “Total Quality Management” i “Life Cycle Thinking”, potvrđujući tako svoju pažnju koju posvećuje praćenju proizvoda od potrage za sirovinama s niskim utjecajem na okoliš do svojstva na gradilištu, kroz projektiranje, izgradnju i njegovu distribuciju.

Svojstva proizvoda

Usvojeni planovi ocjenjivanja kvalitete

Tvrtka Kerakoll usvojila je niz strogih planova ocjenjivanja kvalitete kojima je svrha atestiranje svojstva proizvoda (oznaka CE, CE MED, CSTB) i utvrđivanje stupnja ambijentalne održivosti (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021), čime se kupcu omogućuje prijenos kvalitete i održivosti na „sustav zgrade“ (CAM, LEED i ostali protokoli) i izgradnja pravog „sustava zelene zgrade“.

Dokaz angažmana Grupe mnogobrojne su suradnje, uključujući međunarodne izvrsnosti na području atestiranja sustava i proizvoda i standardizacije.

SGS

Najveća svjetska organizacija na području inspekcija, certifikacija, kontrole i analize surađuje s tvrtkom Kerakoll na međunarodnoj razini radi vrednovanja sustava upravljanja integriranih s kvalitetom i radi ocjenjivanja kvalitete proizvoda što se tiče svojstva, održivosti i sukladnosti s primjenjivim tehničkim standardima.

ISO E CHAIR’S ADVISORY GROUP

U 2015. i 2017. Kerakoll GreenLab odabran je za sjedište ISO TC207/SC7 i Chair’s Advisory Group koji rade na normizaciji na području „Environmental Management“.

Partner za one koji vjeruju u zelenu gradnju

EPD – Ekološka deklaracija proizvoda

Rasprostranjen u cijelom svijetu, International EPD System najpriznatiji je program za upravljanje Izjavama o okolišu vezanim uz proizvod u smislu međunarodne norme ISO 14025.
Grupa je dobila certifikat EPD Process i samostalna je u upravljanju podacima Life Cycle Assessment za registriranje novih EPD i potpunu i pouzdanu objavu ambijentalnih performansi proizvoda.

GBR – GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating je instrument koji je osmislila tvrtka Kerakoll 2010. g. i koji je certificirala neovisnim atestom tvrtka SGS Italia, kojim se mogu izmjeriti, uz pomoć objektivno mjerljivih indikatora, najznačajnija svojstva eko-održivosti. Instrumentom se dodjeljuju bodovi za određivanje ocjene održivosti i ambijentalne kvalitete građevinskih proizvoda korištenih u interijeru. To je danas najvažniji i najcjelovitiji instrument za Eco-Design za projektiranje i izgradnju uz poštivanje okoliša i udobnosti stanovanja.

CFP – Carbon FootPrint

Klimatski otisak proizvoda utvrđivanje je količine ispuštanja stakleničkih plinova (GHG) tijekom cijelog ciklusa trajanja proizvoda. Tvrtka Kerakoll pridružila se nacionalnom programu procjene ekološkog otiska u suradnji s Ministarstvom okoliša i dobrovoljno je odabrala podvrgnuti rezultate ispitivanja Life Cycle Assessment na provjeru u skladu s normama ISO/TS 14067 i ISO 14040-44 tvrtki SGS Italia.
Razvoj proizvoda tvrtke Kerakoll usmjeren je smanjenju ispuštanja stakleničkih plinova koji su odgovorni za klimatske promjene.

CAM – Minimalni ambijentalni kriteriji (tal. Criteri Ambientali Minimi)

Kako bi se zadovoljili minimalni ambijentalni kriteriji za projektiranje i izvođenje javnih radova, valorizirajući karakteristike održivosti vlastitih proizvoda, tvrtka Kerakoll ishodovala je od tvrtke SGS Italia certifikat ISO 14021 za sadržaj recikliranog materijala, smanjenu upotrebu resursa i mogućnost recikliranja proizvoda na kraju korištenja.
Kerakoll podržava trgovce i projektante u ispunjavanju zahtjeva vezanih uz okoliš koji se postavljaju u nadmetanjima u javnoj nabavi.

FSC® – Forest Stewardship Council

Certifikat FSC® međunarodno je priznanje nezavisne treće strane, a dodjeljuje se specifično za drvne i nedrvne šumske proizvode. Predviđa praćenje proizvoda koji potječu iz šuma tako što se osigurava identificiranje materijala i njegovo odvajanje od necertificiranih materijala tijekom cijelog lanca nadzora (CoC certifikacija). Odabirati proizvode s certifikatom FSC® znači štititi šume poštujući društvene i okolišne potrebe budućih generacija.

Oznaka CE

Europska oznaka sukladnosti CE može se staviti na određeni građevinski materijal samo ako proizvođač raspolaže sustavom Factory Production Control (FPC), tj. stalnom unutarnjom kontrolom proizvodnje kojom se osigurava izrada proizvoda u skladu s usklađenim tehničkim specifikacijama. Sustav kvalitete Kerakoll sustavno dokumentira i prati svaki korak procesa, od nabave sirovina do proizvodnje i kontrole kvalitete gotovog proizvoda.

Politika kvalitete

Za preuzimanje dokumenta Politika kvalitete, kliknite ovdje