Close

Társadalmi felelősségvállalás

Integrált minőségbiztosítás, a kellemes lakóérzetet és a környezetvédelmet célzó üzletpolitika.

A minőség a jutalmunk, a társadalmi felelősségvállalás és az egészség a vezérfonalunk, a környezeti fenntarthatóság a szenvedélyünk.

 

Társadalmi felelősségvállalás

Frontvonalban a jövő világáért.

A középpontba az egyének egészségével arányosan ökológiailag fenntartható lakásminőség kerül: ez a filozófiánk, ami a Kerakoll GreenBuilding alapját alkotja. A beltéri levegő minősége, az épületek magas energetikai-környezetvédelmi követelményei, egészséges és a természettel harmóniában álló terek: ezek a kellemes lakóérzet tartóoszlopai.

A Kerakoll hozzáállása a GreenBuilding sokféle szempontjának a mindennapi életbe történő integrálását célozza a környezetvédelem iránti egyre növekvő érzékenységnek megfelelően.

HITVALLÁSUNK

Környezetvédelem és technológiai innováció

A Kerakollnál hiszünk abban, hogy az elérendő cél a fenntarthatóság és egy koherens modell irányába haladó technológia. Egy társaság értéke az alacsony környezetre gyakorolt hatású, ugyanakkor jelentős technológiai innovációt tartalmazó projektek fejlesztésében van. Ezért van az, hogy a Kerakollnál természetes számunkra az üzletet és a társadalmi felelősségvállalást ötvöző hozzáállás, ami alatt az egyén életkörülményeinek és a környezeti sztenderdek szintjének emelését értjük.

Elkötelezettségünk

A Kerakoll elkötelezettsége megjelenik a mindennapi életben, az üzletben és a fogyasztók szükségletei irányába mutatott érzékenységben is. Célunk, hogy a jelen szükségleteinek kielégítését biztosítsuk, anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő jólétét. Ez nem csak gazdasági küldetésünk, hanem társadalmi felelősségvállalásunk is, ez vezeti és kovácsolja egységbe a Cégcsoportnál dolgozó embereket.

„A Kerakollnál természetes számunkra az üzletet és a társadalmi felelősségvállalást ötvöző hozzáállás, ami alatt az egyén életkörülményeinek és a környezeti sztenderdek szintjének emelését értjük.”