Close

Certificări de calitate

Pentru Kerakoll, calitatea înseamnă siguranța, durabilitatea și performanța produselor.

Certificări de calitate

Dintotdeauna, calitatea este sinonimă cu angajamentul nostru.

Cu obiectivul de a atinge cele mai înalte standarde de calitate și de a respecta normele internaționale, pe lângă investițiile importante în Cercetare și Dezvoltare care îl fac lider mondial în acest sector, Grupul a activat în Italia și în toată lumea un sistem de gestiune integrat pentru calitate ISO 9001. Acesta ghidează societatea în căutarea de procese din ce în ce mai standardizate și în crearea de sinergii cu furnizorii, orientate către durabilitate și către creșterea continuă a competențelor propriilor colaboratori.

Sistemul Kerakoll reunește abordările „Total Quality Management” și „Life Cycle Thinking” confirmând, astfel, atenția sa pentru a însoți produsul de la căutarea unor materii prime cu impact scăzut asupra mediului înconjurător, până la performanțele de pe șantier, prin proiectarea, realizarea și distribuția produsului.

Performanțele produsului

Planurile de calificare adoptate

Kerakoll a adoptat un ansamblu de planuri riguroase de calificare în scopul certificării performanțelor de produs (marcajul CE, CE MED, CSTB) și în scopul cuantificării durabilității sale ambientale (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021), dând clientului posibilitatea de a transfera calitatea și durabilitatea la „sistemul clădirii” (CAM, LEED și alte protocoale) și de a construi un veritabil „sistem de clădire green”.

Eforturile Grupului sunt demonstrate prin numeroasele colaborări care implică instituții internaționale de excelență din domeniul certificării sistemului și produsului și standardizării.

SGS

Cea mai mare organizație din lume în sectorul inspecțiilor, certificărilor, controalelor și analizelor – colaborează cu Kerakoll la nivel internațional pentru valorificarea sistemelor de gestiune integrate de calitate și pentru calificarea produselor în ceea ce privește performanțele, durabilitatea și conformitatea cu standardele tehnice aplicabile.

Iso E Chair’s Advisory Group

În 2015 și 2017, Kerakoll GreenLab a fost ales ca sediu al ISO TC207/SC7 și Chair’s Advisory Group implicate în lucrările pentru standardizarea în domeniul „Environmental Management”.

Partener pentru cine crede în construcțiile green

EPD – Environmental Product Declaration

Răspândit în toată lumea, International EPD System este cel mai recunoscut program pentru gestionarea Declarațiilor ambientale de produs, în conformitate cu norma internațională ISO 14025.
Grupul a obținut certificarea EPD Process și gestionează în mod autonom datele Life Cycle Assessment pentru înregistrarea de noi EPD și pentru o comunicare completă și de încredere a performanțelor ecologice ale produsului.

GBR – GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating este instrumentul conceput în 2010 de Kerakoll și atestat în mod independent de SGS Italia, capabil să măsoare, prin indicatori cuantificabili în mod obiectiv, caracteristicile de eco-durabilitate cele mai relevante. Furnizează un punctaj pentru determinarea Ratingului de durabilitate și de calitate ambientală indoor ale produselor pentru construcții. Reprezintă în prezent cel mai important și complet instrument pentru Eco-Design, pentru a proiecta și construi respectând mediul și bunăstarea locuinței.

CFP – Carbon FootPrint

Amprenta climatică a produsului este cuantificarea emisiilor de gaze de seră (GHG) legate de întregul ciclu de viață al produsului Kerakoll a aderat la Programul Național pentru Evaluarea Amprentei Ambientale în colaborare cu Ministerul Mediului și a ales voluntar să supună verificării efectuată de SGS Italia, conform cu normele ISO/TS 14067 și ISO 14040-44, rezultatele studiilor Life Cycle Assessment.
Dezvoltarea produselor Kerakoll este orientată pe reducerea emisiilor de gaze de seră responsabile cu schimbările climatice.

CAM – Criterii ambientale minime

Pentru a respecta criteriile ambientale minime pentru proiectarea și realizarea lucrărilor publice, valorificând caracteristicile de durabilitate ale propriilor produse, Kerakoll a obținut din partea SGS Italia certificarea ISO 14021 pentru conținutul de materiale reciclate, utilizarea redusă de resurse și caracterul reciclabil al produsului la sfârșitul duratei sale de viață.
Kerakoll sprijină distribuitorii și proiectanții în ceea ce privește respectarea cerințelor ambientale prevăzute de licitațiile Administrației Publice.

FSC® – Forest Stewardship Council

Certificarea FSC® este o recunoaștere internațională, independentă și efectuată de terți, specifică pentru produsele, lemnoase și nelemnoase, derivate din păduri. Prevede urmărirea traseului produselor provenite din păduri, verificând dacă materialul este identificat și păstrat separat de materiale necertificate pe parcursul întregului lanț de custodie. Alegerea produselor certificate FSC® înseamnă protejarea pădurilor, respectând necesitățile sociale și ambientale ale generațiilor viitoare.

Marcajul CE

Marca europeană de conformitate CE poate fi aplicată pe produsele de construcție doar dacă producătorul dispune de sistemul Factory Production Control (FPC), adică controlul intern permanent al producției, pentru asigurarea faptului că produsul este realizat în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate. Sistemul de calitate Kerakoll documentează și urmărește sistematic fiecare pas al procesului, de la aprovizionarea cu materii prime, la producție și până la controlul de calitate a produsului finit.

Politica privind calitatea

Pentru a descărca documentul Politica privind calitatea, faceți clic aici