Close

Værdier

En virksomhed med rødder i fortid, men orienteret mod fremtiden, og med det samme engagement som i går.

“Der findes ingen værdi for industriel succes, hvis der ikke er engagement i bæredygtig udvikling.”

Romano Sghedoni, 1984

Værdier

Når iværksætterkulturen har vedvarende værdi

Målsætningen for Kerakoll er at opfylde forbrugernes behov, takket være alle vores medarbejderes nytænkning og evne til at lytte. Den menneskelige faktor er nemlig det fundamentale element i virksomhedskulturen hos Kerakoll. Koncernen deler overbevisningen om, at kun ved at udøve iværksætterkultur, kan man skabe vedvarende værdi, og genvinde og værdsætte fortidens erfaring, for konstant at tage sætte spørgsmålstegn ved sin egen overbevisning.

Koncepter som forskning og innovation får således værdi i samspil med genvinding, beskyttelse og fuldstændig indarbejdning i virksomhedens fælles hukommelse.
Virksomhedsfilosofien hos Kerakoll baserer sig på fem virksomhedsværdier som på en og samme tid repræsenterer en måde at være på og en måde at arbejde på.

Innovation

Medarbejderne i Kerakoll har ideer og initiativ, og de er kreative, i stand til at anvende innovation og opfindsomhed i alt hvad de gør, ansporet af ændringerne og ivrige efter at forsøge noget nyt.
Denne proaktive evne afføder unikke og originale innovationer, der er de grundlæggende egenskaber hos Kerakoll.

Ansvar

Vores medarbejdere er opmærksomme og ansvarlige. De handler loyalt, korrekt og med respekt over for forbrugere, kollegaer og involverede parter for at fremme en ny udviklingsmodel, der stræber efter økonomisk vækst, velvære, livskvalitet og miljøbeskyttelse.

Dynamik

I Kerakoll er vi fulde af entusiasme, med en passion for excellence og lederskab. Vi er dynamiske og tager hurtige beslutninger, og vi er fleksible og i stand til at tilpasse os til forandringerne.
Målsætningen er hver dag at forbedre os og konsolidere vores forhold til kunderne og de vigtigste interessenter.

Ægte

Medarbejderne i Kerakoll har en ungdommelig og fleksibel mentalitet; de er åbne, transparente og autentiske. De elsker at arbejde på en enkel måde, med ydmyghed, besjælet af iværksætterånd og i stand til at opfinde løsninger og føre dem ud i livet med beslutsomhed, altid med en Team-logik.

I kontakt

I Kerakoll er vi markedsorienterede, overbeviste om, at de bedste ideer kommer fra vores interessenter, og det er derfor afgørende altid at være i kontakt, for at lytte til deres behov og således omdanne dem til svar og løsninger, med det formål at opnå de bedst mulige resultater.