Close

Carrières

Intellectueel kapitaal is iets waar we waarde aan hechten. Human resources is iets waar we het meest om geven.

Carrières

Wat werken bij Kerakoll inhoudt: mensen staan altijd centraal.

Kerakoll hecht veel waarde aan het intellectuele kapitaal, een kernelement van uitmuntende kwaliteit en concurrentievermogen.

Talent, innovatie en passie kenmerken het succesgedrag niet alleen van de afzonderlijke individuen maar ook van het bedrijf zelf en zijn bepalend voor de groei en de ontwikkeling van het bedrijf.
Bij Kerakoll zijn de medewerkers de strategische succesfactor: zij werken in teamverband, zij zijn vlot, jong en flexibel en hebben lef. Daarom worden de personen uiterst zorgvuldig geselecteerd om ervoor te zorgen dat zij goed passen bij de missie en de waarden van het bedrijf.

Aan al het kennis- en intellectuele kapitaal wordt grote waarde gehecht dankzij een beleid dat op verdienste is gebaseerd waarbij de kwaliteiten van de mensen die verantwoordelijke functies vervullen altijd centraal staan.
Een nauwgezet personeelsopleidingsbeleid maakt het mogelijk om managers intern op te leiden voor topfuncties en op die manier een unieke bedrijfsidentiteit uit te dragen waardoor de mensen zich onderdeel voelen van een uniek bedrijf.

“We zijn op zoek naar talent, passie en innovatie om de kwaliteiten van mensen centraal te stellen.”

Carrières

Een bedrijfscultuur
die verder gaat dan de tijd.

Daarom zijn we dus altijd op zoek naar talent. We geloven dat het niveau van een bedrijf recht evenredig is met de waarden en professionaliteit van de mensen waar het bedrijf uit bestaat. Dit is onze visie om de volgende generatie Kerakoll-managers op te leiden die de taak zullen hebben om onze bedrijfscultuur in leven te houden en door te geven.

We hebben de tijd die aan werving en selectie wordt besteed altijd beschouwd als quality time, omdat we ervan overtuigd zijn dat mensen echt een verschil kunnen maken. We geloven in jonge mensen, in hun vermogen om patronen te doorbreken, zich te laten meeslepen door passie en anders te denken en we hebben van deze diversiteit een levens- en werkfilosofie gemaakt.

Dit is waar we in geloven en dit is onze geschiedenis.