Close

Kwaliteitscertificaties

Kwaliteit betekent voor Kerakoll veiligheid, duurzaamheid en productprestaties.

Kwaliteitscertificaties

Kwaliteit is altijd al synoniem geweest voor onze inzet.

Met het doel om de hoogste kwaliteitsniveaus te bereiken en de internationale normen na te leven en door bovendien flink te investeren in onderzoek en ontwikkeling, waardoor het bedrijf een wereldleider in de sector is geworden, heeft de Groep een geïntegreerd kwaliteitsbeheersysteem op basis van ISO 9001 geactiveerd in Italië en de rest van de wereld. Dit zet het bedrijf aan om te zoeken naar steeds meer gestandaardiseerde processen en synergieën te creëren met leveranciers gericht op duurzaamheid en de voortdurende groei van de vaardigheden van de medewerkers.

Het Kerakoll-systeem combineert een “Total Quality Management” aanpak met “Life Cycle Thinking” en bevestigt op die manier de aandacht die het bedrijf besteed aan het volgen van het product gedurende het hele traject vanaf het onderzoek van grondstoffen met een lage milieu-impact tot de prestaties op de bouwplaats, via het ontwerp, de realisatie en de distributie van het product.

Productprestaties

Gehanteerde kwalificatieplannen

Kerakoll heeft een reeks strenge kwalificatieplannen goedgekeurd om de prestaties van het product (CE, CE MED, CSTB markering) te certificeren en de ecologische duurzaamheid ervan te kwantificeren (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021), door aan de klant de mogelijkheid te bieden om kwaliteit en duurzaamheid over te brengen naar het “bouwsysteem” (CAM, LEED en andere protocollen) en een echt “groen bouwsysteem” te realiseren.

De inzet van de Groep wordt aangetoond door de talrijke samenwerkingsverbanden waarbij internationale excellenties betrokken zijn op het gebied van systeem- en productcertificatie en standaardisatie.

SGS

De grootste organisatie ter wereld op gebied van inspecties, certificaties, controles en analyses werkt op internationaal niveau samen met Kerakoll voor het bevorderen van geïntegreerde beheersystemen voor de kwaliteit en de kwalificatie van producten voor wat betreft prestaties, duurzaamheid en overeenstemming met de toepasselijke technische standaards.

ISO EN CHAIR’S ADVISORY GROUP

In 2015 en 2017 werd Kerakoll GreenLab gekozen als hoofdkantoor van ISO TC207/SC7 en de Chair’s Advisory Group, betrokken bij de normalisatiewerkzaamheden op gebied van “Environmental Management”.

Partner voor wie gelooft in groen bouwen

EPD – Environmental Product Declaration

Het internationale EPD-systeem is verspreid over de hele wereld en is het meest succesvolle programma voor het beheer van milieuverklaringen voor producten volgens de internationale norm ISO 14025.
De Groep heeft de EPD Process-certificering verkregen en is zelfstandig in het beheer van de Life Cycle Assessment gegevens voor de registratie van nieuwe EPD’s en volledige en betrouwbare communicatie van de milieuprestaties van de producten.

GBR – GreenBuilding Rating

De GreenBuilding Rating® is het hulpmiddel dat in 2010 door Kerakoll werd ontworpen en onafhankelijk werd gecertificeerd door SGS Italia, dat in staat is om via objectief meetbare indicatoren de meest relevante ecologische duurzaamheidskenmerken te meten. Het levert een puntenaantal op waarop de bepaling van de beoordeling van de duurzaamheid en de binnenluchtkwaliteit van bouwmaterialen is gebaseerd. Het is tegenwoordig het belangrijkste en meest complete instrument voor Eco-Design, voor het ontwerpen en bouwen terwijl het milieu en het welzijn van het huis wordt gerespecteerd.

CFP – Carbon FootPrint

De klimaatvoetafdruk van een product is de kwantificatie van de broeikasgasemissies (GHG) tijdens de volledige levenscyclus van het product. Kerakoll is toegetreden tot het Nationale Programma ter Beoordeling van de Ecologische Voetafdruk in samenwerking met het Ministerie van Milieu en heeft er vrijwillig voor gekozen om de resultaten van de Life Cycle Assessment studies volgens de normen ISO/TS 14067 en ISO 14040-44 te laten controleren door SGS Italia.
De ontwikkeling van de producten van Kerakoll is gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.

CAM – Minimale Milieucriteria

Om te voldoen aan de minimale milieucriteria voor het ontwerp en de realisatie van openbare werken en ter verbetering van de duurzaamheidskenmerken van haar producten, heeft Kerakoll van SGS Italia de ISO 14021-certificering verkregen voor de inhoud van gerecyclede stoffen, verminderd gebruik van bronnen en de recyclebaarheid van het product aan het einde van de levensduur.
Kerakoll ondersteunt verkopers en ontwerpers bij het nakomen van de milieuverplichtingen die worden opgelegd bij aanbestedingen door de Overheid.

FSC® – Forest Stewardship Council

De FSC®-certificering is een onafhankelijke en door derden uitgevoerde internationale erkenning, die specifiek geldt voor producten – houtachtig en niet-houtachtig – die afkomstig zijn uit bossen. Het systeem voorziet in het traceren van het traject dat uit bossen afkomstige producten afleggen, waarbij wordt gecontroleerd dat het materiaal wordt geïdentificeerd en in de hele beheerketen gescheiden wordt gehouden van niet-gecertificeerde materialen. Kiezen voor FSC®-gecertificeerde producten betekent de bossen beschermen, waarbij de sociale en ecologische behoeften van de toekomstige generaties worden gerespecteerd.

CE-markering

De Europese CE-markering kan alleen op bouwproducten worden aangebracht als de fabrikant beschikt over het Factory Production Control systeem (FPC), dus de permanente interne productiecontrole, om te waarborgen dat het product wordt vervaardigd in overeenstemming met de geharmoniseerde technische specificaties. Het Kwaliteitssysteem van Kerakoll documenteert en traceert systematisch elke stap van het proces, van de inkoop van de grondstoffen tot de productie en de kwaliteitscontrole van het eindproduct.

Kwaliteitsbeleid

Klik hier om het Kwaliteitsbeleidsdocument te downloaden