Close

Certifikace kvality

Kvalita znamená pro Kerakoll bezpečnost, udržitelnost a vlastnosti výrobků.

Certifikace kvality

Odedávna je kvalita synonymum pro naše závazky.

Kromě významných investic do oblasti výzkumu a vývoje, díky nimž se Kerakoll stala světovým lídrem ve svém oboru, skupina zavedla v Itálii i ve světě integrovaný systém řízení kvality ISO 9001 s cílem dosáhnout těch nejvyšších standardů kvality a dodržení příslušných mezinárodních norem. Tento systém pomáhá firmě při vývoji stále standardizovanějších procesů a při vytváření synergie s dodavateli zaměřené na udržitelnost a na nepřetržitý růst kompetencí svých spolupracovníků.

Systém Kerakoll v sobě kombinuje myšlenku „Total Quality Management“ a „Life Cycle Thinking“, čímž potvrzuje svou péči, kterou věnuje celému procesu výroby od vyhledávání materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí až po použití výrobku na stavbě, tedy během návrhu, realizace i jeho distribuce.

Vlastnosti výrobků

Zavedená opatření pro zajištění kvalifikace

Kerakoll zavedla řadu přísných opatření pro zajištění kvalifikace za účelem získání certifikace výrobku (označení CE, CE MED, CSTB) a vyčíslení hodnoty udržitelnosti přírodního prostředí (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021), čímž poskytla zákazníkům možnost přenést kvalitu a udržitelnost na „systém budovy“ (CAM, LEED či jiné systémy), a tudíž vytvořit opravdový „systém zelené budovy“.

Závazek skupiny dokazuje početná spolupráce s nejznámějšími mezinárodními jmény s ohledem na certifikací systémů řízení a kvality výrobků a na jejich standardizaci.

SGS

Největší světová organizace v oblasti inspekce, certifikace, testování a analýzy, která spolupracuje se skupinou Kerakoll na mezinárodní úrovni v souvislosti se zhodnocením integrovaných systémů řízení kvality a s kvalifikací výrobků v rámci jejich vlastností, udržitelnosti a shody s aplikovatelnými technickými standardy.

Iso E Chair’s Advisory Group

V roce 2015 a 2017 bylo středisko Kerakoll GreenLab zvoleno jako místo konání meetingu ISO TC207/SC7 a Chair’s Advisory Group, kde se jednalo o standardizaci v oblasti „Environmental Management“.

Partner pro ty, co věří v zelené stavebnictví

EPD – Environmental Product Declaration

International EPD System, rozšířený po celém světě, je nejuznávanějším systémem pro řízení Environmentálních prohlášení o produktu ve smyslu mezinárodní normy ISO 14025.
Skupina získala osvědčení EPD a stala se tak nezávislou v rámci správy údajů Life Cycle Assessment pro registraci nových osvědčení EPD a kompletního a důvěryhodného sdělování informací o ekologických vlastnostech svých výrobků.

GBR – GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating je nástroj navržený v roce 2010 skupinou Kerakoll a nezávisle certifikovaný organizací SGS Italia, jenž je schopen prostřednictvím objektivně vyčíslitelných indikátorů změřit nejdůležitější vlastnosti ekologické udržitelnosti. Spočívá v přidělování bodů pro stanovení ratingu udržitelnosti a kvality vnitřního životního prostředí u jednotlivých stavebních výrobků. V dnešní době představuje nejvýznamnější a nejkomplexnější nástroj pro ekodesign v souvislosti s návrhy a realizací staveb s ohledem na životní prostředí a komfort bydlení.

CFP – Carbon FootPrint

Klimatická stopa výrobku je vyčíslení emisí skleníkových plynů (GHG) týkající se celého životního cyklu výrobku. Kerakoll podpořila Národní program pro stanovení ekologické stopy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a dobrovolně se rozhodla předkládat organizaci SGS ke kontrole výsledky studií Life Cycle Assessment podle norem ISO/TS 14067 a ISO 14040-44.
Vývoj výrobků Kerakoll je zaměřený na snižování emisí skleníkových plynů odpovědných za současné klimatické změny.

CAM – Criteri Ambientali Minimi

Aby splnila minimální požadavky na životní prostředí v souvislosti s návrhy a realizací veřejných staveb a zhodnotila tak vlastnosti udržitelnosti svých výrobků, Kerakoll získala od organizace SGS Italia osvědčení ISO 14021 týkající se obsahu recyklátu, omezeného použití surovin a recyklovatelnosti výrobku na konci jeho životního cyklu.
Kerakoll podporuje prodejce a projektanty při uspokojování požadavků na životní prostředí stanovených v rámci zakázek zadávaných veřejnou správou.

FSC® – Forest Stewardship Council

Evropské označení shody CE může být uděleno stavebním výrobkům pouze tehdy, pokud výrobce disponuje systémem Factory Production Control (FPC), neboli systémem nepřetržité vnitřní kontroly výroby, který zajišťuje, že výrobek odpovídá harmonizovaným technickým specifikacím. Systém řízení kvality Kerakoll soustavně dokumentuje a trasuje každý krok výrobního procesu, od nákupu surovin přes samotnou výrobu až po kontrolu kvality hotového výrobku.

Označení CE

Evropské označení shody CE může být uděleno stavebním výrobkům pouze tehdy, pokud výrobce disponuje systémem Factory Production Control (FPC), neboli systémem nepřetržité vnitřní kontroly výroby, který zajišťuje, že výrobek odpovídá harmonizovaným technickým specifikacím. Systém řízení kvality Kerakoll soustavně dokumentuje a trasuje každý krok výrobního procesu, od nákupu surovin přes samotnou výrobu až po kontrolu kvality hotového výrobku.

Politika kvality

Pro stažení dokumentu Politika kvality kliknět zde