Close

Hodnoty

Firma vázaná na minulost, ale orientovaná na budoucnost, se stejným závazkem jako včera.

„Nelze docílit úspěchu v průmyslu bez závazku k udržitelnému rozvoji.“

 

Romano Sghedoni, 1984

Hodnoty

Dlouhodobé hodnoty podnikové kultury

Cílem skupiny Kerakoll je uspokojit nároky spotřebitelů díky novým nápadům a trvalému naslouchání všem spolupracovníkům. Lidský faktor je základním prvkem v podnikové kultuře skupiny Kerakoll. Skupina sdílí přesvědčení, že pouze díky podnikové kultuře lze dosáhnout dlouhodobých hodnot s využitím a zhodnocením předchozích zkušeností na základě trvalé debaty.

Principy výzkumu a inovace tak získávají nové hodnoty a jdou ruku v ruce s obnovou, ochranou a úplným osvojením dědictví podnikové paměti.
Podnikatelská filozofie skupiny Kerakoll je založená na pěti podnikových hodnotách, které současně představují jak způsob bytí, tak způsob práce.

Inovace

Lidé ve skupině Kerakoll jsou nápadití, iniciativní, kreativní, schopní kdykoliv aplikovat nové nápady a inovace, otevření ke změnám a s chutí objevovat nové věci.

Z této konstruktivní schopnosti se rodí jedinečné a originální inovace, jež jsou základními rysy skupiny Kerakoll.

Odpovědnost

Naši lidé jsou pozorní, odpovědní, loajální a korektní vůči spotřebitelům, kolegům a stakeholderům, s cílem podporovat nový model rozvoje, jenž je schopen následovat myšlenku ekonomického růstu, komfortu, kvality života a ochrany životního prostředí.

Dynamičnost

V Kerakollu jsme plni nadšení a vášně pro výjimečnost a vůdčí postavení. Jsme dynamičtí a rychlí v rozhodování, pružní a schopní se přizpůsobit změnám.

Naším cílem je zlepšovat se každým dnem a upevňovat vztahy s klienty a hlavními stakeholdery.

Otevřenost

Lidé ve skupině Kerakoll mají mladou a pružnou mentalitu, jsou otevření, transparentní a sami sebou. Milují svou práci, jednoduchou a skromnou, mají podnikatelského ducha a nebojí se následovat odhodlaně nové výzvy, a to vždy v týmovém duchu.

Kontakt

V Kerakollu jsme zaměření na trh, s přesvědčením, že nejlepší nápady přicházejí od našich stakeholderů, a proto je rozhodující být s nimi v neustálém kontaktu a naslouchat jejich požadavkům a následně je proměnit v konkrétní odpovědi a řešení s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků.