Close

Kariéra

Zhodnocujeme intelektuální kapitál. Nejvíce nám záleží na lidských zdrojích.

Kariéra

Co znamená pracovat ve firmě Kerakoll: lidé jsou vždy v jejím středu.

Kerakoll zhodnocuje intelektuální kapitál, klíčový prvek výjimečnosti a konkurenceschopnosti.

Talent, inovace a vášeň charakterizují úspěšné chování nejen jednotlivých pracovníků, ale i celého podniku, což vede k jeho progresivnímu růstu a vývoji.

Ve skupině Kerakoll jsou lidské zdroje strategickým faktorem úspěchu díky vlastnostem, jako jsou týmová práce, rychlost, mládí, pružnost a odvaha. Do našeho kolektivu pečlivě vybíráme takové kolegy, kteří sdílejí naší misi a hodnoty společnosti.

Veškeré znalosti a intelektuální kapitál jsou zhodnocovány díky politice meritokracie, která klade důraz na kvalitu osob na odpovědných místech.

Pečlivá politika vzdělávání personálu umožňuje pořádání vnitřních školení vedoucích pracovníků na vrcholových pozicích a šíření jedinečné firemní identity, díky které se lidé cítí být součástí jednoho jediného týmu.

„Klademe důraz na kvalitu personálu, hledáme talent, vášeň a inovaci.“

Kariéra

Podniková kultura,
která překonává dobu.

Vždy se snažíme hledat talenty. Věříme, že velikost firmy je přímo úměrná hodnotám a profesionalitě vlastního personálu. To je naše vize, která nám pomáhá utvářet budoucí generaci manažerů skupiny Kerakoll, jejichž úkolem bude udržet naživu a předat dál naši podnikovou kulturu.

Odedávna považujeme čas věnovaný hledání a výběru za kvalitně strávený čas, jelikož jsme přesvědčeni, že lidé mohou být opravdu různí. Věříme v mladé lidi a v jejich schopnost bořit hranice, nechat se vést vášní a přemýšlet jinak a z této odlišnosti jsme vytvořili naši životní a pracovní filozofii.

To je to, v co věříme, toto je náš příběh.