Close

Společenská odpovědnost

Kvalita nás odměňuje, sociální a zdravotní závazky nás vedou a udržitelnost životního prostředí nás zaměstnává.

Integrovaná politika kvality, komfortu e ochrany přírodního prostředí.

 

Společenská odpovědnost

Jsme na čele při vytváření budoucnosti.

Základní filozofií GreenBuilding Kerakoll je soustředit se na ekologicky udržitelnou kvalitu bydlení s ohledem na zdraví obyvatel. Kvalita vnitřního vzduchu, vysoké standardy v oblasti energie a životního prostředí budov, zdravé prostředí v souladu s přírodou: to vše jsou základní pilíře komfortního bydlení.

Postoj skupiny Kerakoll je zaměřený na začlenění mnoha aspektů z oblasti GreenBuilding do každodenního života s ohledem na rostoucí citlivost životního prostředí.

V CO VĚŘÍME

Respekt vůči životnímu prostředí a technologické inovace

V Kerakollu věříme, že bychom měli zaměřit naše technologie na udržitelnost a na ucelený model vývoje. Hodnota společnosti spočívá ve vývoji technologicky inovativních projektů s nízkým dopadem na životní prostředí. Proto Kerakoll zasvětila přirozeně svůj výzkum propojení obchodu se společenskou odpovědností, kterou lze chápat jako zvýšení životních standardů člověka a okolního prostředí.

Náš závazek

Závazek skupiny Kerakoll se odráží v každodenním životě, v obchodu a v citlivosti vůči požadavkům spotřebitelů s cílem zaručit uspokojení současných potřeb, aniž bychom ohrozili blahobyt zítřka. To neznamená jen ekonomickou misi, ale především společenskou odpovědnost, která vede a spojuje všechny osoby, jež jsou součástí naší skupiny.

„Kerakoll zasvětila přirozeně svůj výzkum propojení obchodu se společenskou odpovědností, kterou lze chápat jako zvýšení životních standardů člověka a okolního prostředí.“