Close

News

Złożono pierwsze „Sprawozdanie z oceny skutków” celem zmierzenia wyników zrównoważonego rozwoju za rok 2021

Zatwierdzono skonsolidowane dane sprawozdania finansowego: przychód w roku 2021 wyniósł 603 miliony euro (+33,5% w porównaniu z 2020 r.), a zysk netto 59,8 miliona (+36,2%).

Powołano Zarząd i Radę Nadzorczą, potwierdzono funkcje pełnione w spółce.

Sassuolo, 23 lipca 2022 r. – Grupa Kerakoll, czołowa międzynarodowa Spółka Benefit działająca w branży zrównoważonego budownictwa, przy okazji zatwierdzenia skonsolidowanych danych bilansowych zaprezentowała swoje pierwsze „Sprawozdanie z oceny skutków” za rok 2021.

„Sprawozdanie z oceny skutków” spełnia założenie podzielenia się ze wszystkimi zainteresowanymi wynikami osiągniętymi w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz celami na kolejny rok, zgodnie z zobowiązaniem podjętym w październiku 2021 roku, kiedy to Kerakoll stała się Spółką Benefit.

Treść Sprawozdania podzielono na 9 celów przynoszących wspólne korzyści środowisku i ludziom: green building, ocena produktów, innowacyjne procesy, partnerstwo strategiczne, badania naukowe, bezpieczeństwo, dobrostan pracowników, ścieżki rozwoju i civic engagement. Zostały one uwzględnione w statucie Kerakoll i sporządzono dla nich zestawienie za rok poprzedni oraz cele na rok 2022.

„Wraz z pierwszym Sprawozdaniem z oceny skutków pragniemy przedstawić na papierze zaangażowanie Kerakoll w zrównoważony rozwój” – powiedział Fabio Sghedoni, wiceprezes Kerakoll. „W 2021 r. osiągnęliśmy doskonałe wyniki dzięki wkładowi wszystkich pracowników Kerakoll, a to zwiększa nasze poczucie odpowiedzialności zarówno w stosunku do nich, jak i wobec społeczności, w których prowadzimy działalność.  Zrównoważony rozwój od zawsze jest naszym kompasem, przewodnikiem w sposobie prowadzenia działalności: od dziś wprowadzamy dodatkowy element z myślą o zabezpieczeniu przyszłego dobra ogółu społeczeństwa i środowiska”.

W 2021 r. Grupa Kerakoll osiągnęła łączne skonsolidowane przychody w wysokości 603,5 mln euro, co oznacza znaczny wzrost w stosunku do roku 2020, w którym wyniosły one 452,1 mln euro (+33,5%).

W roku 2021 Włochy potwierdziły swoją pozycję najważniejszego rynku Kerakoll, osiągając roczne przychody na poziomie 405 mln euro, częściowo dzięki efektom wdrożenia rządowych zachęt dla budownictwa (Super bonus 110%).

Niemniej jednak Grupa potwierdziła również swoje dążenie do internacjonalizacji i rozwoju na głównych rynkach zagranicznych, odnotowując wzrost obrotów w krajach, w których jest obecna bezpośrednio z uwagi na lokalizację swych zakładów produkcyjnych: przede wszystkim w Indiach (+63%), następnie w Hiszpanii (+23%), Grecji (+22%), Wielkiej Brytanii (+22%), Francji (+20%), Portugalii (+18%), Polsce (+18%) i Brazylii (+14%).

Pod względem rentowności odnotowano istotny wzrost skonsolidowanej marży operacyjnej brutto (EBITDA) o +44,2%, która wzrosła z 77,4 mln euro w 2020 r. do 111,7 mln euro w 2021 r.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł w 2021 roku 59,8 mln euro, co oznacza wzrost o 36,2% względem 43,9 mln euro w roku poprzednim.

Wzrost wykazały także kluczowe wskaźniki ekonomiczne: wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) netto wzrósł z 14,47% do 16,35% w 2021 roku, z kolei zwrot z inwestycji (ROI) z 11,01% w 2020 r. do 14,36% w 2021 r.

„Pod względem wzrostu rok 2021 był szczególnie satysfakcjonujący zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej” – dodaje Andrea Remotti, dyrektor zarządzający spółki Kerakoll. „Inauguracja nowego zakładu w Portugalii, a przede wszystkim przekształcenie w Spółkę Benefit to najbardziej charakterystyczne elementy roku, który po raz kolejny okazał się lepszym od poprzedniego pod względem wyników. Naszym założeniem na rok 2022 jest kontynuowanie ścieżki wzrostu opartej jak zawsze na zrównoważonym rozwoju, a w każdym razie na świadomości czynników niepewności związanych z globalnymi scenariuszami politycznymi i gospodarczymi”.

Mając na uwadze towarzyszenie procesowi rozwoju Grupy również w zakresie dobrego zarządzania, Zgromadzenie akcjonariuszy spółki macierzystej Kerakoll S.p.A. powołało też nowy Zarząd Spółki i nową Radę Nadzorczą.

Członkami Zarządu nadal pozostali: Romano Sghedoni – wybrany ponownie na stanowisko prezesa, Fabio Sghedoni (po raz kolejny na stanowisko wiceprezesa), Emilia Sghedoni i Andrea Remotti (po raz kolejny na stanowisko dyrektora zarządzającego), z kolei w szeregi spółki wstąpił po raz pierwszy niezależny doradca, mec. Umberto Nicodano, partner Kancelarii Prawnej BonelliErede. Zarząd potwierdził też funkcję Claudio Motta jako dyrektora generalnego Spółki.

Członkami nowej Rady Nadzorczej zostali: Alfredo Malguzzi (przewodniczący), Luca Damiani (członek rzeczywisty Rady Nadzorczej), Marcello Braglia (członek rzeczywisty Rady Nadzorczej).