Close

Wydarzenia

Kerakoll jest międzynarodowym punktem referencyjnym w projektowaniu budowlanym.

Kursy i Wydarzenia

Wspólny rozwój, aby
budować lepsze jutro

Oprócz spotkań w placówce szkoleniowej Kerakoll Campus, dzięki wewnętrznej strukturze wysoko wykwalifikowanych specjalistów, Grupa oferuje lokalne przedsięwzięcia szkoleniowe, takie jak konferencje, spotkania i seminaria studyjne o wysokim zarysie techniczno-naukowym.

Kerakoll opracował program inicjatyw, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie w zakresie szkoleń i kursów doszkalających mając na uwadze wielorakie cele:

  • nawiązanie szerokiej współpracy z instytucjami i ze światem akademickim w zakresie najbardziej aktualnych kwestii (mieszkania socjalne, energooszczędność budynków, proekologiczne budownictwo, poszanowanie środowiska);
  • wspieranie rozwoju i rozwijanie wiedzy technicznej projektantów i fachowców budowlanych oraz znajdowanie konkretnych rozwiązań dla ich potrzeb;
  • nawiązanie dialogu ze środowiskiem projektantów w celu wspólnego tworzenia najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

Działalność szkoleniowa realizowana jest pod patronatem i we współpracy ze stowarzyszeniami profesjonalistów, politechnikami, uniwersytetami i innymi prestiżowymi jednostkami i instytucjami.

Działalność szkoleniowa realizowana jest pod patronatem i we współpracy ze stowarzyszeniami profesjonalistów, politechnikami, uniwersytetami i innymi prestiżowymi jednostkami i instytucjami.