Close

Kerakoll Campus

Współdzielenie się kulturą budowania

2_GREENCAMPUS_Kerakoll_Campus_1000x800 px

Kerakoll Campus

Kursy i szkolenia
dla budownictwa jutra

Kerakoll uważa, że doszkalanie i profesjonalne przygotowanie kursów są podstawą promowania i rozpowszechniania wyższej jakości budowania.

Kerakoll Campus

Uczyć się od profesjonalistów

Kerakoll Campus jest wiodącą w Europie placówką oferującą kształcenie i doradztwo w zakresie zrównoważonego budownictwa, której celem jest promowanie i rozpowszechnianie nowej, zaktualizowanej ekologicznej kultury budownictwa poprzez ukierunkowane szkolenia.

W salach lekcyjnych i wykładowych o łącznej powierzchni 1800 m², na 600 m² zaplecza budowlanego szkoły, z pomocą 30 wyspecjalizowanych szkoleniowców i 8 instruktorów budowlanych, w Kerakoll Campus organizowane są zarówno teoretyczne, jak i praktyczne kursy na różnych poziomach specjalizacji, oparte na metodzie sprawdzonej i nieustannie aktualizowanej, by zaspokoić specyficzne potrzeby szkoleniowe w zakresie nowych technologii, systemów i przepisów budowlanych, a wszystko to z myślą o budowaniu w pełnym poszanowaniu środowiska i zapewnieniu dobrych warunków mieszkaniowych.

Na końcu każdego kursu Campus wydaje certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje.