Close

Kalite Belgeleri

Kerakoll için kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve ürünlerinin performansı anlamına gelmektedir.

Kalite Belgeleri

Kalite her zaman taahhüdümüzle eş anlamlı olmuştur.

Kerakoll’u alanında dünya lideri yapan ve uluslararası yasa ve düzenlemelerle uygunluk için mümkün olan en yüksek kalite standartlarının elde edilmesini amaçlayan önemli araştırma ve geliştirme yatırımlarının yanı sıra, İtalya’da ve yurt dışında ISO 9001 kalitesi için bütünleşmiş bir yönetim sistemi kurulmuştur. Bu, şirketi süreçlerini standartlaştırmaya ve tedarikçilerimizle birlikte sürdürülebilirlik amaçlı sinerji yaratmamıza itmiş, çalışanlarımızın sürekli artan deneyimlerini geliştirmiştir.

Kerakoll sistemi, “Total Quality Management” ve “Life Cycle Thinking” yaklaşımlarını birleştirerek Kerakoll’un ürünlerini çevresel etkisi düşük olan hammaddeler temininden tasarımlarına, uygulamalarına ve dağıtımlarına, sahadaki performanslarına kadar belgelendirmeye olan kararlılığının altını çizmektedir.

Ürün performansı

Benimsenen nitelik planları

Kerakoll, ürün performansını belgelendirmeyi hedefleyen (CE işareti, CE MED, CSTB) ve çevresel sürdürülebilirliğini ölçen (CFP, EPD, GreenBuilding Rating®, ISO 14021) bir dizi kapsamlı nitelik planı benimseyerek müşterilerine gerçek anlamda “yeşil yapı sistemi” inşa etmek için kalite ve sürdürülebilirliği “yapı sistemlerine” aktarma (CAM, LEED ve başka protokoller) imkânı sunmuştur.

Grubun kararlılığı sistem ve ürün belgelendirme ve standardizasyonunda dünyanın lider şirketleriyle yaptığı sayısız işbirliğiyle ispatlanmıştır.

SGS

Dünyanın en büyük teftiş, belgelendirme, kontrol ve analiz kuruluşu – bütünleşik yönetim sistemlerini geliştirmek ve performans, sürdürülebilirlik ve ilgili teknik standartlara uygunluk bakımından ürün kalitesi ve niceliğini artırmak için dünyanın her yerinde Kerakoll ile birlikte çalışmaktadır.

Iso E Chair’s Advisory Group

2015 ve 2017 yıllarında Kerakoll GreenLab, ISO TC207/SC7 idare merkezi olarak seçilmiş ve Chair’s Advisory Group “Environmental Management” standardizasyonunun uygulanmasında rol almıştır.

Yeşil Yapılara inananlar için iş ortağı

EPD – Environmental Product Declaration (Çevresel Ürün Beyanı)

Dünyanın her yerinde uygulanan Uluslararası EPD Sistemi uluslararası ISO 14025 standardına göre Çevresel Ürün Beyanının yönetimi için kullanılan en yerleşik programdır.
Kerakoll Grubu, EPD Süreç belgelendirmesi almış ve yeni EPDlerin kaydedilmesi ve ürünün çevresel performansının eksiksiz ve güvenilir olarak iletilmesi için Hayat Döngüsü Değerlendirmesini bağımsız olarak yönetmektedir.

GBR – GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating, 2010 yılında Kerakoll tarafından geliştirilen ve SGS İtalya tarafından bağımsız belgelendirmesi yapılan bir araçtır. Bu araç nesnel olarak ölçülebilir göstergeler kullanarak çevresel sürdürülebilirliğin en ilgili özelliklerini değerlendirmektedir. Bu araç nesnel olarak ölçülebilir göstergeler kullanarak çevresel sürdürülebilirliğin en ilgili özelliklerini değerlendirmektedir. Günümüzün Eko-Tasarımını çevreyle uyum içinde tasarlanan ve inşa edilen ve sağlıklı yaşam alanları sunan en önemli ve eksiksiz araç olarak temsil etmektedir.

CFP – Carbon FootPrint

Ürünün iklimsel ayak izi ürünün bütün hayat döngüsü boyunca salınan sera gazının (GHG) ölçümüdür. Kerakoll Çevre Bakanlığı ile işbirliği içinde ulusal Çevresel Ayak İzi Değerlendirme Programına katılmış ve SGS İtalya ISO/TS 14067 ve ISO 14040-44 standartlarına göre yaptığı Yaşam döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarının sonuçlarını kendi iradesiyle kabul etmiştir.
Ürünlerimizin gelişimi iklim değişikliğinin sorumlusu olan sera gazının emisyonunu azaltmayı hedeflemektedir.

CAM (Criteri Ambientali Minimi) – Minimum Çevre Ölçütleri

Kamu çalışmalarının tasarımı ve inşaatıyla ilgili Minimum Çevre Ölçütlerine uymak ve ürünlerinin sürdürülebilirlik özelliklerini artırmak için Kerakoll dönüştürülen malzeme içeriği, kaynaklarının kullanımının azalması ve ürünlerin yaşam döngülerinin sonunda geri dönüştürülebilirlikleri için SGS İtalya tarafından ISO 14021 ile belgelendirilmiştir.
Kerakoll, kamu satın alma ihalelerinin gerekli kıldığı çevresel koşullara uymaları için perakendecileri ve tasarımcıları desteklemektedir.

FSC® – Forest Stewardship Council

FSC Belgelendirilmesi ormanlardan elde edilen ahşap ve ahşap olmayan ürünler için uluslararası alanda tanınan bağımsız ve üçüncü taraf onayıdır. Orman ürünlerinin takibini sağlarken malzemelerin tanımlanmasını ve bütün gözetim zincirinde belgelendirilmemiş malzemelerden ayrılmasını mümkün kılmaktadır. FSC® belgelerine sahip ürünler, orman ürünlerini korurken gelecek nesillerin sosyal ve çevre ihtiyaçlarına saygı gösterildiği anlamına gelmektedir.

CE işareti

Avrupa CE Uyum işareti yalnızca imalatçının Factory Production Control Sistemi (FPC) veya benzer bir dâhili imalat kontrolü sunarak ürünün uyumlaştırılmış teknik özelliklere göre üretildiğini ispatladığı yapı ürünlerinde bulunabilir.
Kerakoll Kalite Sistemi, sürecin hammadde temininden üretime ve bitmiş ürünün kalite kontrolüne bütün adımlarını sistemli olarak belgeler ve takip eder.

Kalite Politikası

Kalite Politikasını indirmek için buraya tıklayınız