Close

Sosyal Sorumluluk

Toplam kalite, sağlık ve çevrenin korunması için bütünleşmiş politika.

Kalitemizden duyduğumuz gururla, topluma ve insan sağlığına olan adanmışlığımızın kılavuzluğunda ve çevresel sürdürülebilirliğe olan yorulmak bilmez desteğimizle ilerlemekteyiz.

 

Sosyal Sorumluluk

Yarının dünyasının en ön sırasında.

Bir konutun çevresel sürdürülebilirliğinin, içinde yaşayanların sağlığıyla bağlantısı üzerinde yoğunlaşılması.
Kerakoll GreenBuilding’in temelinde yatan felsefe budur. Sağlıklı konutların temel taşları, iç mekân hava kalitesi, ileri çevresel ve enerji standartları ve doğayla uyum içindeki sağlıklı alanlardır.

Kerakoll’un yaklaşımı, artan çevresel duyarlılığa uygun olarak GreenBuilding’in çeşitli boyutlarını günlük hayatla bütünleştirmeyi hedefler.

NEYE İNANIYORUZ

Çevreye ve teknolojik yaratıcılığa saygı

Misyonumuzun teknolojiyi daha sürdürülebilir kılmak ve bununla bağlı bir kalkınma modeli geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Her şirketin amacı, çevreye olan etkisi düşük ancak teknolojik açıdan yaratıcı projeler geliştirmek olmalıdır. Bu nedenle Kerakoll’da ticaretin ve sosyal sorumluluğun el ele ilerlediğine olan inancımız, insan hayatının ve içinde yaşadıkları çevrenin kalitesini artırmayı görev kabul ettiğimiz anlamına gelmektedir.

Taahhüdümüz

Kerakoll’un bu yöndeki taahhüdü gündelik hayatta, ticarette ve geleceğin refahını tehlikeye atmadan mevcut şartları karşılamak için tüketici ihtiyaçlarına olan farkındalığımızda görülebilir. Bu yalnızca bir ekonomik görev değil, Kerakoll Grubundaki herkese rehberlik eden ve birleştiren kurumsal sosyal sorumluluğumuzun bir parçasıdır.

“Kerakoll’da ticaretin ve sosyal sorumluluğun el ele ilerlediğine olan inancımız, insan hayatının ve içinde yaşadıkları çevrenin kalitesini artırmayı görev kabul ettiğimiz anlamına gelmektedir.”