Close

Careers

Intelektualni kapital je ono što cijenimo. Ljudski resursi su ono do čega nam je najviše stalo.

Careers

Šta znači raditi u Kerakollu:
osobe su uvijek u centru.

Kerakoll cijeni intelektualni kapital, ključni element izvrsnosti i konkurentnosti.

Talenat, inovativnost i strast karakterišu uspješno ponašanje ne samo pojedinaca, već i kompanije, određujući njihov rast i razvoj.

U Kerakollu su ljudski resursi strateški faktor uspjeha: rade u timovima, brzi su, mladi, fleksibilni i hrabri. Zbog toga se osobe biraju sa velikom pažnjom, kako bi bili kompatibilni sa misijom i vrijednostima kompanije.

Svo bogatstvo znanja i intelektualnog kapitala je vrednovano zahvaljujući meritokratskim politikama odnosno politikama zasnovanim na zaslugama koje uvijek stavljaju u centar osobine ljudi na odgovornim položajima.

Pažljiva politika obuke osoblja omogućava rukovodiocima da se interno obuče za vodeće pozicije i na taj način šire jedinstveni korporativni identitet zbog kojeg se osjećaju sastavnim dijelom jedne kompanije, one single company.

“Tražimo talent, strast i inovacije kako bismo u središte stavili kvalitete osoba.“

Careers

Poslovna kultura
koja premašuje vrijeme.

Ono što mi radimo uvijek, je da tražimo talente. Vjerujemo da je veličina preduzeća direktno proporcionalna vrijednostima i profesionalnosti osoba koje je čine. Ovo je naša vizija da obučimo sljedeću generaciju Kerakollovih menadžera koji će imati zadatak da prenose našu poslovnu kulturu i da je održavaju živom.

Vrijeme posvećeno istraživanju i odabiru oduvijek smo smatrali kvalitetnim vremenom, jer smo uvjereni da ljudi zaista mogu da naprave razliku. Vjerujemo u mlade ljude, u njihovu sposobnost da razbiju šeme, da ih ponese strast i da misle drugačije, i od ove raznolikosti smo stvorili filozofiju života i rada.

To je ono u šta verujemo i ovo je naša priča.