Close

Green Campus

Dijeljenje kulture gradnje: projekt Zeleni Kampus

KERAKOLL CAMPUS

Obuka i ažuriranje
za izgradnju sutrašnjice

Kerakoll smatra da su tehničko ažuriranje i profesionalna obuka od suštinskog značaja za promociju i širenje boljeg kvaliteta gradnje.

Kerakoll Campus

Učiti od profesionalaca

Kampus je najvažnija škola za obuku i savjetovanje za GreenBuilding u Evropi, čija je svrha promovisanje i širenje nove i najsavremenije kulture zelene gradnje kroz ciljane intervencije obuke.

Kampus sa 1.800 m2 učionica i nastavnih sala, 600 m2 školske zgrade, 30 specijalizovanih trenera i 8 građevinskih instruktora, organizira kurseve na različitim nivoima specijalizacije, kako teoretske tako i praktične, uz proverenu i stalno ažuriranu metodu kako bi se zadovoljile specifične potrebe obuke o novim tehnologijama i građevinskim sistemima i o propisima za izgradnju koje se odnose na životnu okolinu i zdravo stanovanje.

“Na kraju svakog kursa obuke, Kampus izdaje certifikat kojim se potvrđuju stečene vještine.“