Close

Certyfikaty jakości

Dla Kerakoll jakość to bezpieczeństwo, zrównoważenie i parametry produktów.

Certyfikaty jakości

Od zawsze jakość jest
synonimem naszego zaangażowania.

W celu osiągnięcia najwyższych standardów jakości przy jednoczesnym spełnieniu norm międzynarodowych, poza ogromnymi inwestycjami w badania i rozwój, które czynią Kerakoll liderem branży, uruchomiliśmy we Włoszech i na świecie zintegrowany system jakości ISO 9001. To prowadzi firmę w poszukiwaniu procesów zawsze najbardziej standaryzowanych i w kreowaniu synergii z dostawcami zorientowanych na zrównoważenie i ciągły wzrost kompetencji naszych współpracowników.

System Kerakoll jednoczy podejście “Totalnego Zarządzania Jakością” i “Myślenia o Cyklu Życia”, potwierdzając uwagę jaką Kerakoll przykłada do opieki nad produktem, począwszy od badań nad surowcami o niskim oddziaływaniu na środowisko, poprzez projektowanie, realizację i dystrybucję wyrobów, aż do osiągnięcia odpowiednich parametrów na budowie.

Właściwości użytkowe produktu

Przyjęte plany kwalifikacyjne

Kerakoll przyjął szereg rygorystycznych planów kwalifikacji, których efektem są certyfikaty parametrów produktów (znakowanie CE, CE MED, CSTB) i kwantyfikacja zrównoważenia środowiskowego (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021), oferując Klientowi możliwość przenoszenia jakości i zrównoważenia na “system budynku” (CAM, LEED i inne protokóły) oraz zbudowanie prawdziwego “systemu zielonego budynku”.

O zaangażowaniu Grupy świadczy bogata współpraca z międzynarodową elitą w zakresie certyfikacji i normalizacji systemów oraz produktów:

SGS

Jest największą na świecie organizacją w sektorze inspekcjonowania, certyfikowania i kontroli współpracującą z Kerakoll na poziomie międzynarodowym w celu udoskonalania zintegrowanych systemów zarządzania jakością oraz kwalifikowania produktów pod kątem parametrów, zrównoważenia i zgodności ze stosownymi standardami technicznymi.

ISO i Grupa Doradcza Przewodniczącego

W latach 2015 i 2017 GreenLab został wybrany na siedzibę Komitetu Technicznego ISO TC207/SC7 i Grupy Doradczej Przewodniczącego w zakresie “Zarządzania Środowiskowego”.

Partner dla zwolenników budownictwa zrównoważonego

EPD – Environmental Product Declaration

Znany na całym świecie International EPD System jest najbardziej uznanym programem zarządzania Deklaracjami Środowiskowymi Produktów w rozumieniu normy ISO 14025.
Kerakoll uzyskał certyfikat EPD Proces i jest autonomiczny w zarządzaniu danymi Oceny Cyklu Życia w celu rejestracji nowych EPD (Deklaracji Środowiskowych Produktu) i wydawania kompletnych oraz wiarygodnych informacji o parametrach środowiskowych produktów.

GBR – GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating to narzędzie opracowane przez Kerakoll w 2010 roku i niezależnie certyfikowane przez SGS Italia, służące do pomiaru, z wykorzystaniem obiektywnie wymiernych wskaźników, najistotniejszych cech zrównoważonego rozwoju ekologicznego. Tworzy on punktację, na bazie której dokonywana jest ocena zrównoważenia i wpływu na jakość środowiska wnętrz produktów budowlanych. Reprezentuje dziś najważniejsze i najbardziej kompletne narzędzie dla eko-design’u stworzone w celu projektowania i konstruowania z poszanowaniem środowiska i dobrostanu.

CFP – Carbon FootPrint

Ślad klimatyczny produktu to ujęcie ilościowe emisji gazów cieplarnianych związanych z cyklem życia produktu. Kerakoll przystąpił do Narodowego Programu Oceny Oddziaływania na Środowisko pod auspicjami Ministerstwa Środowiska i poddał się dobrowolnie ocenie, według norm ISO/TS 14067 i ISO 14040 przeprowadzonej przez SGS Italia, rezultatów studium “Ocena Cyklu Życia”.
Rozwój produktów Kerakoll jest zorientowany na redukcję emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne.

CAM – Minimalne Kryteria Środowiskowe

Aby spełnić Minimalne Kryteria Środowiskowe w zakresie projektowania oraz realizacji zamówień publicznych i podnosząc wartość charakterystyk zrównoważenia środowiskowego swych produktów, Kerakoll uzyskał w SGS Italia poświadczenie wg ISO 14021 odnośnie do zawartości surowców z recyklingu, zredukowanego zużycia zasobów i możliwości użycia produktów w recyklingu po zakończeniu ich cyklu życia.
Kerakoll wspiera projektantów i firmy dystrybucyjne w działaniach mających na celu spełnienie wymogów środowiskowych w przetargach organizowanych przez administrację publiczną.

FSC – Forest Stewardship Council

Certyfikacja FSC to międzynarodowa, niezależna akredytacja strony trzeciej, dotycząca w szczególności wyrobów drzewnych i niedrzewnych pozyskanych z lasów. Przewiduje śledzenie drogi produktów pochodzenia leśnego i weryfikację czy takie materiały są identyfikowalne i odseparowane od materiałów niecertyfikowanych w całym łańcuchu dostaw. Wybór produktów z certyfikatem FSC jest dowodem ochrony lasów przy jednoczesnym poszanowaniu społecznych i środowiskowych potrzeb przyszłych pokoleń.

Oznakowanie CE

Europejski znak zgodności CE może być umieszczony na wyrobie budowlanym jedynie, jeśli wytwórca dysponuje Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC) lub ciągłą kontrolą wewnętrzną produkcji w celu zapewnienia, że produkt jest realizowany zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. System Jakości Kerakoll śledzi i dokumentuje każdy etap procesu, od zakupu surowców przez produkcję na kontroli jakości skończywszy.

Polityka jakości

Aby pobrać dokument Polityka jakości kliknij tutaj