Close

Certifikati kakovosti

Kakovost za Kerakoll pomeni varnost, trajnostno naravnanost in zmogljivost izdelkov.

Certifikati kakovosti

Kakovost je od nekdaj sopomenka naše prizadevnosti.

S ciljem doseči najvišje standarde kakovosti je Skupina poleg pomembnih naložb v raziskave in razvoj, kar podjetje postavlja v sam svetovni vrh na tem področju, v Italiji in svetu prevzela tudi sistem vodenja kakovosti ISO 9001. To podjetje vodi v raziskovanje čedalje bolj standardiziranih procesov in ustvarjanje sinergij z dobavitelji, ki so usmerjene v trajnostni razvoj in nenehno izboljševanje kompetenc zaposlenih.

Kerakollov sistem združuje pristopa Total Quality Management in Life Cycle Thinking, kar potrjuje zavzetost podjetja, da izdelek preko snovanja, proizvodnje in distribucije spremlja vse od preverjanja in raziskovanja surovin z majhnim vplivom na okolje do zmogljivosti izdelka na gradbišču.

Zmogljivost izdelka

Prevzeti program ocenjevanja

Kerakoll je vzpostavil skupek strogih pravil ocenjevanja lastnosti in zmogljivosti končnih izdelkov (oznake CE, CE MED, CSTB) in vrednotenja okoljske trajnosti (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021). S tem strankam ponuja možnost, da kakovost in trajnostni pristop preko merljivih sistemov prenesejo na svoje bivališče (CAM, LEED in drugi protokoli) in zgradijo pravo “zeleno stavbo”.

Prizadevanje Skupine se kaže v številnih sodelovanjih, ki preko certificiranih sistemov in izdelkov ter standardizacije izkazujejo mednarodne vrhunske projekte.

SGS

Največja svetovna organizacija za preverjanje, certificiranje, kontrolo in analizo sodeluje s Kerakollom na mednarodni ravni pri ocenjevanju sistemov upravljanja in kakovosti ter vrednotenju lastnosti izdelkov, trajnostnega razvoja in skladnosti z uveljavljenimi tehničnimi predpisi.

ISO IN GLAVNA SVETOVALNA SKUPINA

Leta 2015 in 2017 je bil Kerakollov center GreenLab izbran za sedež tehničnega delovnega odbora ISO TC207/SC7 in kot glavna svetovalna skupina pri pripravljanju standardov s področja okoljskega menedžmenta.

Partner za tistega, ki verjame v zeleno gradnjo

EPD – Environmental Product Declaration

Po vsem svetu razširjen mednarodni sistem EPD je najbolj uveljavljen program za pridobivanje okoljskih deklaracij izdelka v skladu z mednarodnim standardom ISO 14025.
Kerakoll je pridobil certifikat za EPD® Process in je pri vrednotenju podatkov za življenjski cikel izdelka (Life Cycle Assessment) samostojen, prav tako pa tudi za registracijo novih EPD in celostno ter zanesljivo komunikacijo glede okoljskih lastnosti izdelka.

GBR – GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating je inštrument, ki ga je Kerakoll zasnoval leta 2010, neodvisno pa potrdil SGS Italija in preko objektivno izmerljivih indikatorjev meri najpomembnejše lastnosti ekološke neoporečnosti. Rating na podlagi točkovanja določa neoporečnost in kakovost zraka v notranjih prostorih za gradbene izdelke. Danes predstavlja najpomembnejši in najbolj popoln inštrument ekološkega dizajna na področju načrtovanja in gradnje ob upoštevanju okoljskih vidikov in bivanjskega ugodja.

CFP – Carbon FootPrint

Ogljični odtis izdelka je seštevek izpustov toplogrednih plinov (GHG), ki so povezani s celotnim življenjskim ciklom izdelka. Kerakoll je z Ministrstvom za okolje pristopil k nacionalnemu Programu za vrednotenje okoljskega odtisa in se prostovoljno odločil, da bo organ SGS Italija lahko preverjal rezultate študij ocene življenjskega cikla (LCA) v skladu s standardi ISO/TS 14067 in ISO 14040-44.
Razvoj Kerakollovih izdelkov je usmerjen v zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov, ki so vzrok podnebnih sprememb.

CAM – Minimalni okoljski kriteriji

Potrditev, da Kerakoll upošteva minimalne okoljske kriterije pri projektiranju in izvedbi javnih objektov ter zagotovilo, da imajo njegovi izdelki trajnostne lastnosti, je standard ISO 14021, ki jim
ga je podelil SGS Italija za vsebnost recikliranih surovin, zmanjšano izrabo naravnih virov in obnovitev izdelkov po zaključenem življenjskem ciklu.
Kerakoll podpira prodajalce in projektante pri izpolnjevanju okoljskih zahtev, ki so predmet javnih razpisov.

FSC® – Forest Stewardship Council

Certificiranje FSC® je mednarodno priznani in neodvisni sistem podpiranja odgovornega upravljanja z gozdovi za lesene in nelesene izdelke. Predvideva sledenje izdelku, ki prihaja iz gozdov, in preverja, da je material identificiran in ločen od necertificiranega materiala v celotni dobavni verigi. Izbira certificiranih izdelkov FSC® pomeni zaščito naravnih gozdov in spoštovanje socialnih ter okoljskih potreb prihodnjih generacij.

Oznaka CE

Evropska oznaka skladnosti CE se lahko namešča na gradbene izdelke le v primeru, da proizvajalec razpolaga s sistemom Factory Production Control (FPC) oziroma stalno notranjo kontrolo proizvodnje z namenom zagotavljanja skladnosti izdelka z usklajenimi tehničnimi predpisi. Kerakollov sistem kakovosti sledi vsakemu koraku procesa, dobave surovin, proizvodnje in kontrole kakovosti končnega izdelka ter vse to sistematično dokumentira.

Politika kakovosti

Za prenos dokumenta Politika kakovosti klikni tu