Close

Vrednote

Podjetje, ki je povezano s preteklostjo, a z isto vnemo kot včeraj načrtuje bodočnost.

“Industrijski uspeh nima vrednosti, če ni zavzemanja za trajnostni razvoj.”

 

Romano Sghedoni, 1984

Vrednote

Ko je kultura podjetja dolgotrajna vrednota

Cilj Kerakolla je zadovoljiti zahteve potrošnikov, to pa se uresničuje po zaslugi novih zamisli in zaradi stalnega stika s sodelavci oziroma posluha zanje. Človeški dejavnik je namreč pri Kerakollovi kulturi poslovanja ključnega pomena. Skupina stoji za skupnim načelom, da samo s kulturnim in etičnim poslovanjem lahko dosežemo dolgotrajni učinek in ovrednotimo ter ponovno uporabimo izkušnje preteklosti.

Na ta način raziskave in inovativni pristopi dobijo vrednost, saj delujejo v sožitju z ohranjanjem in ponotranjenim konceptom spominske dediščine podjetja.
Kerakollova poslovna filozofija temelji na petih vrednotah podjetja, ki istočasno predstavljajo način življenja in poslovanja.

Inovativni

Zaposleni v Kerakollu so polni zamisli in ustvarjalnega duha. V vse kar počnejo, so sposobni vplesti domiselnost in inovativnost, željni so sprememb in preizkušanja novosti.
Iz tega temelja brstijo in vzcvetijo edinstvene in izvirne inovacije, ki so temeljne značilnosti Kerakolla.

Odgovorni

Naši ljudje so pozorni in odgovorni, do strank, kolegov in deležnikov se obnašajo lojalno, korektno in odgovorno, saj želimo promovirati nov model razvoja, ki upošteva ekonomsko rast, pa tudi dobrobit ljudi, kakovost življenja in ohranjanje okolja.

Dinamični

V Kerakollu smo polni navdušenja, strastno se zavzemamo za vrhunsko kakovost in vodilni položaj. Smo dinamični in hitri pri odločanju, fleksibilni in sposobni prilagajanja spremembam.
Naš cilj je biti vsak dan boljši, ob tem pa ohraniti odnose s strankami in poglavitnimi deležniki.

Resnični

Miselnost ljudi pri Kerakollu je fleksibilna in mlada, zaposleni so transparentni in avtentični. Radi delajo na preprost način, ponižno, spodbuja jih podjetni duh in sposobni so odkrivati rešitve, ki jim v duhu timskega dela z veliko mero odločnosti tudi sledijo

V stiku

V Kerakollu smo usmerjeni v trg. Prepričani smo namreč, da najboljše zamisli prihajajo od deležnikov, s katerimi je odločilno imeti stalen stik, poslušati njihove zahteve in jih pretvarjati v rešitve in odgovore s ciljem doseči najboljši rezultat.