Close

Kariera

To, kar ima za nas vrednost, je intelektualni kapital. To, kar najbolj cenimo, so človeški viri.

Kariera

Kaj pomeni delati v Kerakollu: vedno so v ospredju ljudje.

Kerakoll ceni intelektualni kapital, ključni element odličnosti in konkurenčnosti.

Talent, inovacije in strast usmerjajo uspeh ne le pri posamezniku, ampak tudi pri podjetju in določajo rast in razvoj.
V Kerakollu so človeški viri strateški dejavnik uspeha – delajo v timu, so hitri, mladi, fleksibilni in pogumni. Ravno zato posameznike izbiramo zelo pozorno, saj morajo biti kompatibilni z vizijo in vrednotami podjetja.

Vsa dediščina znanja in intelektualni kapital se vrednotijo po zaslugi tehtne politike, ta pa vedno postavlja v ospredje kvaliteto posameznika, ki zaseda določeno odgovorno mesto.
Pozorna in pazljiva politika usposabljanja zaposlenih omogoča izoblikovanje vodilnega kadra in s tem širjenje edine identitete podjetja, ki ljudem nudi prijazno okolje in jim da vedeti, da so enakovredni del celote.

”Iščemo talent, strast in inovacijo, da bi lahko v ospredje postavili kvaliteto ljudi.”

Kariera

Kultura podjetja, ki je časovno neomejena

To, kar počnemo, je iskanje talentov. Vedno. Verjamemo v to, da je veličina podjetja neposredno sorazmerna z vrednotami in strokovnostjo ljudi, ki ga sestavljajo. To je naša vizija, s katero želimo izoblikovati bodoče generacije Kerakollovih menedžerjev. Njihova naloga je, da to vizijo ohranjajo in jo prenašajo na naslednje generacije.

Od nekdaj smatramo, da je čas, ki ga namenjamo iskanju in izboru kakovostno porabljen čas, saj smo prepričani, da ljudje res lahko naredijo razliko. Verjamemo v mladino, v njihovo sposobnost preseganja vzorcev, v njihovo vnemo in strast ter sposobnost misliti drugače. In prav iz te različnosti smo potegnili našo filozofijo življenja in dela.

To je tisto, v kar verjamemo in to je naša zgodba.