Close

Šola Green Campus

Širiti kulturo gradnje: projekt Green Campus

KERAKOLL CAMPUS

Izobraževanje in usposabljanje za gradnjo jutrišnjega dne

Za Kerakoll sta tehnično izpopolnjevanje in strokovno usposabljanje ključna za promocijo in širjenje boljše kakovosti gradnje.

Šola Green Campus

Učiti se od strokovnjakov

Campus je najpomembnejša evropska šola usposabljanja in svetovanja za trajnostno gradnjo, katere cilj sta preko specializiranih izobraževalnih vsebin promovirati in širiti novo in sodobnejšo kulturo gradnje.

1.800 m2 predavalnic in didaktičnih učilnic, 600 m2 učnega gradbišča, 30 specializiranih učiteljev in 8 gradbenih inštruktorjev – tako Campus organizira tečaje za različne stopnje specializacije, bodisi teoretične bodisi praktične delavnice, po potrjeni in stalno ažurirani metodi, ki zadostuje specifičnim potrebam izobraževanja na področju novih tehnologij in gradbenih sistemov ter predpisov za gradnjo, ki upošteva okolje in bivanjsko ugodje.

Ob zaključku vsakega izobraževalnega sklopa Campus izda potrdilo o pridobljenih kompetencah.