Close

Careers

Intelektualni kapital je ono što cenimo. Ljudski resursi su ono do čega nam je najviše stalo.

Careers

Šta znači raditi u Kerakollu:
osobe su uvek u centru.

Kerakoll ceni intelektualni kapital, ključni element izvrsnosti i konkurentnosti.

Talenat, inovativnost i strast karakterišu uspešno ponašanje ne samo pojedinaca, već i kompanije, određujući njihov rast i razvoj.
U Kerakollu su ljudski resursi strateški faktor uspeha: rade u timovima, brzi su, mladi, fleksibilni i hrabri. Zbog toga se osobe biraju sa velikom pažnjom, kako bi bili kompatibilni sa misijom i vrednostima kompanije.

Svo bogatstvo znanja i intelektualnog kapitala je vrednovano zahvaljujući meritokratskim politikama odnosno politikama zasnovanim na zaslugama koje uvek stavljaju u centar osobine ljudi na odgovornim položajima.

Pažljiva politika obuke osoblja omogućava rukovodiocima da se interno obuče za vodeće pozicije i na taj način šire jedinstveni korporativni identitet zbog kojeg se osećaju sastavnim delom jedne kompanije, one single company.

„Tražimo talenat, strast i inovacije kako bismo u središte stavili osobine osoba.„

Careers

Poslovna kultura
koja premašuje vreme.

Ono što mi radimo uvek, je da tražimo talente. Verujemo da je veličina preduzeća direktno proporcionalna vrednostima i profesionalnosti osoba koje je čine. Ovo je naša vizija da obučimo sledeću generaciju Kerakollovih menadžera koji će imati zadatak da prenose našu poslovnu kulturu i da je održavaju živom.

Vreme posvećeno istraživanju i odabiru oduvek smo smatrali kvalitetnim vremenom, jer smo uvereni da ljudi zaista mogu da naprave razliku. Verujemo u mlade ljude, u njihovu sposobnost da razbiju scheme, da ih ponese strast i da misle drugačije, i od ove raznolikosti smo stvorili filozofiju života i rada.

To je ono u šta verujemo i ovo je naša priča.