Close

Sertifikati kvalitete

Za Kerakoll kvalitet znači bezbednost, održivost i performanse proizvoda.

Sertifikati kvalitete

Kvaliteta je oduvek sinonim
našeg zalaganja.

Sa ciljem postizanja najviših standarda kvalitete i poštivanja međunarodnih normi, pored značajnih investicija u Istraživanje i Razvoj koje ga čine svetskim liderom u tom sektoru, Grupacija je aktivirala u Italiji i u svetu integrirani sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001. To vodi tvrtku ka iznalaženju sve viših standardizovanih procesa i u stvaranju sinergije sa isporučiocima usmerene na održivost i na naprekidno povećanje kompetencija svojih zaposlenika.

Sistem Kerakoll obedinjuje pristup “Total Quality Management” i “Life Cycle Thinking”, potvrđujući na taj način svoju pažnju u praćenju proizvoda od pronalaženja sirovina sa niskim utecajem na okolinu do performansi na gradilištu kroz projektiranje, realizaciju i distribuciju.

Performanse proizvoda

Utvrđeni planovi kvalifikacija

Kerakoll je usvojio skup rigoroznih planova kvalifikacije sa ciljem sertifikacije performansi proizvoda (Markiranje CE, CE MED, CSTB) i kvantifikacije njegove ambijentalne održivosti (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021) dajući klijentu mogućnost transfera kvalitete i održivosti „sistemu zgrade“ (CAM, LEED i drugi protokoli) realizirajući na taj način pravi „sistem green zgrade“.

Angažovanost Grupacije dokazuju brojne saradnje sa međunarodnim izvrsnostima u panorami sertifikacije sistema i proizvoda kao i standardizacije.

SGS

Najveća svetska organizacija na području inspekcija, sertifikacija, kontrole i analiza sarađuje sa Kerakollom u međunarodnim okvirima radi valoriziranja sistema upravljanja integriranih sa kvalitetom i za kvalifikaciju proizvoda u pogledu performansi, održivosti i saglasnosti sa primenjivim tehničkim standardima.

ISO I CHAIR’S ADVISORY GROUP

Godine 2015. i 2017. Kerakoll GreenLab izabran je kao sedište ISO TC207/SC7 i Chair’s Advisory Group angažiranih na poslovima normiranja unutar “Environmental Management”.

Partner za one koji veruju u zelenu gradnju

EPD – Environmental Product Declaration, Deklaracija o životnoj sredini

Međunarodni EPD sistem, raširen po celom svetu, najuspešniji je program za upravljanje Izjavama o zaštiti životne okoline Proizvoda, u skladu sa međunarodnim standardom ISO 14025.
Grupa je stekla sertifikat EPD procesa i samostalna je u upravljanju podacima procene životnog ciklusa Life Cycle Assessment za registraciju novih EPD-a i potpunu i pouzdanu komunikaciju o ekološkim performansama proizvoda.

GBR – GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating je instrument koji je 2010. osmislio Kerakoll, a nezavisno ga je sertifikovao SGS Italija, sposoban da meri najrelevantnije karakteristike ekološke održivosti putem objektivno merljivih pokazatelja. Daje rezultat za određivanje Rating-a, ocene održivosti i kvalitete životne okoline u zatvorenom prostoru građevinskih proizvoda. Do danas predstavlja najvažniji i najkompletniji instrument za Eco-Design, Eko-dizajn za dizajniranje i izgradnju poštujući životnu okolinu i zdravo stanovanje.

CFP – Carbon FootPrint

Klimatski uticaj proizvoda je kvantifikacija emisija stakleničkih gasova (GHG) povezanih sa celokupnim životnim ciklusom proizvoda. Kerakoll se pridružio Nacionalnom programu za procenu uticaja životne okoline u saradnji sa Ministarstvom životne okoline i dobrovoljno je odabrao da rezultate studija procene životnog ciklusa Life Cycle Assessment podvrgne standardima ISO / TS 14067 i ISO 14040-44 kompanije SGS Italia.
Razvoj Kerakollovih proizvoda usmeren je na smanjenje emisije stakleničkih gasova odgovornih za klimatske promene.

CAM – Minimalni Ekološki Kriterijumi

Kako bi udovoljio Minimalnim Ekološkim Kriterijumima za projektovanje i izvođenje javnih radova i poboljšanju karakteristika održivosti svojih proizvoda, Kerakoll je od kompanije SGS Italija dobio sertifikat ISO 14021 za reciklirani sadržaj, smanjenu upotrebu resursa i mogućnost recikliranja proizvoda na kraju životnog veka.
Kerakoll podržava trgovce i dizajnere u ekološkim obavezama koje zahtevaju tenderi Javne uprave.

FSC® – Forest Stewardship Council

FSC® sertifikat je međunarodno, neovisno priznanje i priznanje treće strane, posebno za drvene i nedrvenaste proizvode dobijene iz šuma. Uključuje praćenje procesa proizvoda koje dolaze iz šuma, proveru da li je materijal identifikovan i odvojen od neoverenog materijala tokom celog lanca čuvanja. Odabir proizvoda sa sertifikatom FSC® znači zaštitu šuma uz poštovanje socijalnih i ekoloških potreba budućih generacija.

CE oznaka

Evropska CE oznaka usaglašenosti može se nalepiti na građevinske proizvode samo ako proizvođač ima sistem Fabričke Kontrole Proizvodnje (FPC) Factory Production Control, a to je stalna interna kontrola proizvodnje koja osigurava da se proizvod proizvodi u skladu sa usklađenim tehničkim specifikacijama. Sistem Kvalitete Kerakoll sistematski dokumentuje i prati svaki korak procesa, od nabavke sirovina, proizvodnje, do kontrole kvaliteta gotovog proizvoda.

Politika kvaliteta

Da biste preuzeli dokument Politika kvaliteta, kliknite ovde