Close

Društvena odgovornost

Jedinstveno usmerenje za kvalitetu, dobrobit i zaštitu okoline

Kvaliteta nas nagrađuje, vode nas društveno zalaganje i zdravlje, uključuje nas održivost životne sredine.

 

Društvena odgovornost

U prvoj liniji
za svet budućnosti

Usredotočiti eko održivost kvalitete stanovanja na zdravlje čoveka: to je središnja filozofija GreenBuilding Kerakolla. Kvaliteta unutarnjeg zraka, visoki energetsko-ambijentalni standard zgrada, zdrave prostorije i u ravnoteži sa prirodom: to su nosivi stupovi našeg zdravog stanovanja.

Pristup Kerakolla je usmeren prema integraciji višestrukih aspekata GreenBuilding-a u svakodnevnom životu u skladu sa rastućim senzibilitetom prema ambijentu.

U ŠTA VERUJEMO

Poštovanje životne sredine i tehnološka inovacija

U Kerakollu verujemo da usmerenje tehnologije prema održivosti i doslednom modelu razvoja je cilj kojem treba težiti. Vrednost jednog društva je u razvoju projekata sa niskim uticajem na okolinu ali visokih tehnoloških dostignuća. Upravo zato u Kerakollu se zalažemo za spoj biznisa sa društvenom odgovornošću shvaćeno kao podizanje životnog standarda pojedinca i okoline.

Naša zalaganja

Zalaganje Kerakolla očituje se u svakodnevnom životu, u poslu i u osetljivosti prema zahtevima potrošača, sa ciljem da se garantuje ispunjenje potreba sadašnjosti, a da se ne kompromitira dobrobit budućnosti. To predstavlja ne samo ekonomski kredo, nego i društvenu odgovornost što vodi i spaja sve osobe koje pripadaju Grupaciji.

„U Kerakollu smo prirodno zaduženi da spojimo biznis sa društvenom odgovornošću shvaćenom kao podizanje životnog standarda pojedinca i okoline.„