Close

Karriärer

Det intellektuella kapitalet är det som vi värdesätter. De mänskliga resurserna är det som vi bryr oss mest om.

Karriärer

Vad innebär det att arbeta på Kerakoll: personerna är alltid i centrum.

Kerakoll värderar det intellektuella kapitalet, nyckelelement för excellens och konkurrenskraft.

Talangen, innovationen och passionen kännetecknar beteendet för framgång, inte bara för enskilda individer, utan även företaget och föranleder dess tillväxt och utveckling.
På Kerakoll är de mänskliga resurserna den strategiska faktorn till framgång: personerna arbetar i team, är snabba, unga, flexibla och modiga. Därför väljs personerna med stor noggrannhet, för att de ska vara kompatibla med företagets mission och värden.

All kunskapsrikedom och intellektuellt kapital värderas tack vare den meritokratiska politik som alltid framhäver kvalitet för de personer som innehar ansvarsställningar.
En noggrann politik för utbildning av personalen tillåter att utbilda direktörerna internt för toppställningar och att på så sätt sprida en unik företagsidentitet som får personerna att känna sig del av ett unikt företag.

”Vi söker talanger, passion och innovation för att framhäva personers kvalitet.”

Karriärer

En företagskultur som går över tiden.

Vad vi gör är att alltid söka talanger. Vi tror att ett företags storhet är direkt proportionell till värdena och professionalitet hos personerna som det utgörs av. Detta är vår vision för att utbilda nästa generation av chefer på Kerakoll som ska ha i uppgift att föra vår företagskultur vidare och hålla den levande.

Vi har alltid betraktat tiden som dedikeras till forskning och urval som en kvalitetstid, därför är vi övertygade om att personerna verkligen kan göra skillnaden. Vi tror på ungdomarna, deras förmåga att bryta mönster, följa sin passion och tänka annorlunda, och av dessa olikheter har vi gjort en livs- och arbetsfilosofi.

Detta är vad vi tror på och detta är vår historia.