Close

Värderingar

Ett företag som är knutet till det förflutna, men riktat mot framtiden med samma åtaganden som förr.

“Industriell framgång har inget värde om det inte finns något åtagande för miljövänlig utveckling.”

 

Romano Sghedoni, 1984

Värderingar

När företagskultur har värde över tiden

Kerakolls syfte är att uppfylla konsumenternas krav tack vare nya idéer som föds och genom att konstant lyssna på alla medarbetare.
Den mänskliga faktorn är det fundamentala elementet i Kerakolls företagskultur. En övertygelse som delas av koncernen är att endast genom företagskultur går det att skapa värderingar över tiden, återvinna och uppvärdera erfarenheter från förr, för att konstant ifrågasätta sig.

Begreppen för forskning och innovation inhämtar på så sätt värdering tillsammans med återvinning, skydd och fullständigt förvärvav tillgångarna från företagets minnen.
Kerakolls företagsfilosofi baserar sig därför på fem företagsvärderingar som samtidigt representerar ett sätt både att vara och att arbeta.

Nyskapande

Personalen i Kerakoll har idéer och är initiativrika och kreativa. De kan tillämpa innovationen och uppfinningen på allt de gör, uppmuntrade att göra ändringar och med önskan att pröva på vad som är nytt.
Från denna förslagsförmåga uppstår unika och originella innovationer, fundamentala egenskaper för Kerakoll.

Ansvarstagande

Vår personal är uppmärksamma, ansvariga och agerar med lojalitet och korrekthet i förhållande till konsumenterna, kolleger och intressenter för att främja en ny utvecklingsmodell, som kan följa den ekonomiska tillväxten, välfärd, livskvalitet och miljöskydd.

Dynamiska

Vi på Kerakoll är fulla av entusiasm, med en passion för excellens och ledarskap. Vi är dynamiska och snabba i beslut, flexibla med en förmåga att anpassa oss till förändringar.
Syftet är att varje dag förbättra och stärka förhållandet till kunder och huvudsakliga intressenter.

Pålitliga

Personalen på Kerakoll har en ungdomlig och flexibel mentalitet, de är öppna, transparenta och autentiska. De älskar att arbeta på ett enkelt sätt, med ödmjukhet, animerat av en företagsanda och med en förmåga att hitta lösningar och följa dem med bestämdhet, alltid i samstämmighet med teamets logik.

Lyhörda

På Kerakoll är vi marknadsorienterade, övertygade om att de bästa idéerna kommer från intressenterna, med vilka det är viktigt att vara i konstant kontakt och lyssna på kraven och på så sätt omvandla dessa till svar och lösningar, med syftet att uppnå bästa resultat.