Close
Fronte-GreenLab

GreenLab

Där morgondagens teknologi redan är närvarande och forskning och innovation möts.

Kerakoll Greenlab

Vetenskaplig forskning och teknologi i centrum

Produkterna GreenBuilding från Kerakoll skapas ur fördjupad vetenskaplig forskning inom hälsa och välfärd och tillverkas i Kerakoll GreenLab, det mest avancerade teknologiska centret i världen för studier och utveckling av nya material för den gröna byggnationen.

Kerakoll GreenLab, en perfekt syntes mellan avancerade teknologier och materialens hållbarhet, är den första byggnaden i Italien som planerats och konstruerats helt med miljöhållbara lösningar: ett ekosystem i perfekt balans med omgivande miljö och i grad att autoproducera energi, återvinna regnvatten för att rena det på naturligt sätt och garantera högsta kvalitetsnivåer för inomhusluft och sunt boende.

DSC7545_PaoloTerzi

KERAKOLL GREENLAB

Dagens och framtidens byggnation

Vetenskapsparken Kerakoll, som är värd för det nya forskningscentret Kerakoll GreenLab, är en plats avsedd för forskning och teknologisk utveckling inom gröna konstruktionsmaterial. Den futuristiska byggnaden samlar i en unik forskningspol alla nya vetenskapslaboratorier i Kerakoll-koncernen med ett exklusivt program om gröna teknologier. Sedan 2010 redan representerar investeringar i green research 100 % av de totala investeringarna i Forskning och Utveckling och förverkligas i en konstant teknologisk förbättring av produkterna i linje med principerna för miljöhållbar utveckling.

Vårt engagemang i siffror

54

%

av investerad omsättning i Forskning och Utveckling för miljövänliga lösningar

15

miljoner euro

i investering

7000

yta

9

specialiserade

laboratorier

100

biobyggnade forskare

1100

instrument

lavoro-al-GreenLab

KERAKOLL GREENLAB

Från människornas krav till Forskning och Utveckling

Kerakolls medicinska och vetenskapliga sektor söker ständigt efter lösningar som kan tillfredsställa befolkningens behov av att leva i friska byggnader som respekterar miljön och baserar sig på de bästa studier som slutförts inom biomedicin, epidemiologi, pneumologi om materialteknologi, miljöföroreningarna i inomhusluften och miljöpåverkan för att utveckla innovativa lösningar för ett hållbart boende. För att garantera materialens säkerhet och tillmötesgå användarnas krav på hållbarhet, använder sig Kerakoll av samarbete med akademiska och vetenskapliga institut genom att delta i många viktiga forskningsprojekt.

Interno GreenLab

KERAKOLL GREENLAB

Excellent center i världen

Laboratoriet Indoor Air Quality (IAQ) Lab för forskning av utsläpp och analyser av lättflyktiga organiska föreningar med 12 lokaler VOC som hanteras via programvara, konstant operativa och parameterinställda hos Indoortron för det Gemensamma Forskningscentret i Ispra (VA), Europakommissionens forskningscenter; KlimaRoom, den första klimatkammaren i Europa, som utvecklats i samarbete med Ingenjörsfakulteten på universitetet i Modena och Reggio Emilia (EELab, Energy Efficiency Laboratory), som kan avgöra verklig energiprestanda hos en korrekt isolerad mur.