Close

Green Campus

Dela konstruktionskulturen: projektet Green Campus

KERAKOLL CAMPUS

Utbildning och uppdatering av morgondagens byggnation

Kerakoll betraktar den tekniska uppdateringen och professionella utbildningen som fundamentala för att främja och sprida en bättre konstruktionskvalitet.

Kerakoll Campus

Att lära av proffsen

Campuset är den viktigaste skolan för utbildning och konsulens inom GreenBuilding på europeisk nivå, vars syfte är att främja och sprida en ny och mer uppdaterad miljövänlig kultur för byggnationer genom eftersträvade ingrepp för utbildning.

Med 1 800 m2 aulor och utbildningssalar, 600 m2 byggskola, 30 specialiserade utbildare och 8 byggnadsinstruktörer, organiserar Campus kurser på olika nivåer för specialisering, både teoretiska och praktiska, med en besiktad och konstant uppdaterad metod för att svara på specifika utbildningskrav angående nya tekniker och konstruktionssystem och standarder för att bygga i respekt för miljön och sund boendemiljö.

Vid slutet av varje utbildningsbana lämnar Campus ett intyg med de erhållna kompetenserna.