Close

Kvalitetscertifieringar

Kvaliteten är för Kerakoll säkerhet, hållbarhet och för produkterna prestanda.

Kvalitetscertifieringar

Kvaliteten har alltid varit synonymt för vårt engagemang.

Med målet att uppnå högsta kvalitativa standarder och respekt för internationella standarder, utöver viktiga investeringar i Forskning och Utveckling som gör den till världsledare i sektorn, har Koncernen i Italien och i världen aktiverat ett integrerat system för hantering för kvalitet ISO 9001. Detta styr företaget i forskningen av processer som hela tiden är mer standardiserade och i skapandet av synergier med leverantörerna riktade mot hållbarhet och kontinuerlig tillväxt av de egna medarbetarnas kompetenser.

Systemet Kerakoll förenar strategierna “Total Quality Management” och “Life Cycle Thinking”, och bekräftar på så sätt sin uppmärksamhet i att följa produkten från forskningen av nya material med låg miljöpåverkan fram till prestandan på byggarbetsplatsen genom planering, tillverkningen och dess distribution.

Produktprestanda

Tillämpade kvalifikationsplaner

Kerakoll har tillämpat en uppsättning av rigorösa planer för kvalifikation som finaliserats för certifiering av produktens prestanda (Märkning med CE, CE MED, CSTB) och kvantifiering av dess miljöhållbarhet (CFP, EPD, GreenBuilding Rating, ISO 14021), för att ge kunden möjlighet att överföra kvalitet och hållbarhet till “byggnadssystemet” (CAM, LEED och andra protokoller) och konstruera ett verkligt “grönt byggnadssystem”.

Koncernens engagemang har visats av flera samarbeten som involverar internationella kompetens i panoramat över system- och produktcertifieringar och standardisering.

SGS

Den största organisationen i världen inom sektorn för inspektioner, certifieringar, kontroller och analys, samarbetar med Kerakoll på internationell nivå för värdering av de kvalitetsintegrerande systemen och för kvalificering av produkterna inom prestanda, hållbarhet och konformitet med tillämpbara tekniska standarder.

ISO OCH CHAIR’S ADVISORY GROUP

År 2015 och 2017 valdes Kerakoll GreenLab som säte för ISO TC207/SC7 och Chair’s Advisory Group, engagerade i arbeten för lagstiftning inom “Environmental Management”.

Partner för den som tror på grön byggnation

EPD – Environmental Product Declaration

International EPD System som är populärt i hela världen är det mest bekräftade programmet för hantering av Miljöförsäkranden för Produkter i enlighet med den internationella standarden ISO 14025.
Koncernen har uppnått certifiering enligt EPD Process och är autonom i hanteringen av data Life Cycle Assessment för registrering av nya EPD och fullständig och tillförlitlig kommunikation av produktens miljöprestanda.

GBR – GreenBuilding Rating

GreenBuilding Rating är det instrument som skapats år 2010 av Kerakoll och intygats oberoende av SGS Italia, att kunna mäta, genom objektivt kvantifierbara indikatorer, de mest relevanta egenskaperna för miljöhållbarhet. Ger en poäng för att bestämma hållbarhetsbetyg och miljökvalitet inomhus för byggprodukter. Idag representerar det viktigaste och mest fulländade instrumentet för Eco-Design för att planera och konstruera med respekt för miljön och sund boendemiljö.

CFP – Carbon FootPrint

Produktens klimatpåverkan är kvantifieringen av växtgasutsläpp (GHG) knutna till produktens hela livscykel. Kerakoll har anslutit sig till det nationella programmet för värdering av klimatpåverkan i samarbete med Miljöministeriet och har frivilligt valt att låta utföra kontroll enligt standarder ISO/TS 14067 och ISO 14040-44 av SGS Italia, från resultaten på livscykelanalysens studier.
Utvecklingen av Kerakolls produkter är orienterad till minskning av växthusutsläppen som är ansvariga för klimatändringar.

CAM – Minimala miljökriterier

För att följa de Minimala Miljökriterierna för planering och tillverkning av offentliga verk och värdering av de egna produkternas hållbarhetsegenskaper, har Kerakoll från SGS Italia erhållit certifieringen ISO 14021 för återvunnet innehåll, reducerad användning av resurser och återvinning av produkten vid dess livslängds slut.
Kerakoll stöder återförsäljare och planerare i miljövänliga verkställanden som krävs av den offentliga sektorns anbud.

FSC® – Forest Stewardship Council

Certifieringen FSC® är ett internationellt erkännande, oberoende och av tredje part, specifik för produkter som är av trä eller icke-trä, biprodukter från skogar. Den förutser spårning av produkternas bana från skogarna, och med kontroll att materialet är identifierat och hållet separat från icke-certifierat material i hela kedjan. Att välja produkter som är certifierade FSC® innebär att skydda skogarna och respektera social och miljökrav för framtida generationer.

CE-märkning

Det europeiska överensstämmelsemärket CE kan vara fäst på konstruktionsprodukterna endast om tillverkaren innehar systemet Factory Production Control (FPC), eller intern permanent kontroll av produktionen för att försäkra att produkten tillverkats i överensstämmelse med harmoniserade tekniska specifikationer. Kerakolls kvalitetssystem dokumenterar och spårar systematiskt varje steg i processen, från upphandlingen av råmaterial, till kvalitetskontrollen för den färdiga produkten.

Kvalitetspolitik

För att ladda ner dokumentet Kvalitetspolitik, klicka här