Close

Socialt ansvar

Integrerad politik för kvalitet, välfärd och skydd av miljön.

Kvaliteten belönar oss, det socialt engagemanget och hälsa vägleder oss, miljöhållbarheten engagerar oss.

 

Socialt ansvar

I centrum för morgondagens värld.

Att sätta den miljövänliga kvaliteten för boendet i centrum i förhållande till individers hälsa: detta är den filosofi som GreenBuilding Kerakoll är baserad på. Inomhusluftens kvalitet, byggnader med hög energi-/miljöstandard och sunda bostäder som är i harmoni med naturen utgör den bärande konstruktionen för en sund boendemiljö.

Kerakoll arbetar för att integrera de många olika aspekterna av GreenBuilding i det dagliga livet, för att tillmötesgå det växande miljöintresse som finns idag.

VAD TROR VI PÅ

Respekt för miljön och teknologisk innovation

På Kerakoll tror vi att teknologins orientering mot hållbarhet och en koherent utvecklingsmodell är målet att uppnå. Ett företags värde ligger i utvecklingen av projekt med låg miljöpåverkan, men med stor teknologisk innovation. Det är därför vi på Kerakoll naturligtvis ägnar oss åt att förena företaget med socialt ansvar, avsett som ökning av individens och miljöns livsstandarder.

Vårt engagemang

Kerakolls engagemang återspeglas i det dagliga livet, i företaget och i känslighet inför konsumenternas behov, med målet att garantera att nuvarande behov uppfylls, utan att äventyra morgondagens välfärd. Detta representerar inte bara en ekonomisk mission, utan även ett socialt ansvar, som styr och förenar alla personer som utgör del av Koncernen.

“På Kerakoll ägnar vi oss naturligtvis åt att förena business med socialt ansvar, avsett som ökning av individens och miljöns livsstandarder.”